ÇEVRE ANALİZLERİ

Akustik Gürültü Ölçümü

Akustik, ses bilimi anlamına gelir. Akustik bilimi sadece sesleri değil, gürültüye neden olan titreşimlerin ve yüksek seslerin kontrolünü de ele alır. Mühendisler, bu arada zararlı yüksek seslerden insanların nasıl korunacağı üzerinde de çalışırlar. Bütün bu çalışmaların amacı, insanların duymak istemedikleri, dudukları zaman rahatsız oldukları zararsız seslere yöneliktir. Bir sesten sonra saniyenin yirmide biri kadar bir süre içinde kulağa ulaşan bir yankı, herhangi problem yaratmaz. Ancak gecikme süresi uzarsa, bu durum rahatsızlık verir.

 


Akustik bilimi kendi içinde alt dallara ayrılır. Biyolojik akustik, psikolojik ve fizyolojik akustik, elektro akustik, konuşma akustiği, mimari akustik, fiziksel akustik, yapısal akustik ve nihayet gürültü akustiği gibi. Grültü akustiği, bir gürültünün hangi noktadan üretildiği, nasıl üretildiği, gürültünün denetimi ve gürültünün etkileri gibi konular ile ilgilenir. İşitme kaybı, 5500 ve daha yüksek frekanslarda başlar.

 


Akustik gürültünün ölçümlenmesinden önce, bir gürültü değerlendirmesi yapmak gerekmektedir. Öcelikle bir gürültü probleminin olup olmadığı, hangi çalışanların risk altında olduğu ve bunun nedenleri araştırılmalıdır. Acil riskler için neler yapılması gerektiği belirlenmiş olmalı ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmelidir.

 


Gürültü ölçümleri çalışanların yaptıkları iş ile ilgili yapılmamışsa, sadece çalışma ortamının belli noktalarında yapılmışsa, veya çalışanların gürültüye maruz kalma durumlarına dikkat edilmemişse ya da yasal düzenlemeler ile getirilen yükümlülükler ve sınır değerler dikkate alınmamışsa, yapılan gürültü değerlendirme çalışması yeterli olamaz.

 


Akustik gütültü ölçümlerinde kabul edilen sınır değerler şunlardır:

 

 


8 saat için en fazla 85 desibel

 


4 saat için en fazla 88 desibel

 


2 saat için en fazla 91 desibel

 


1 saat için en fazla 94 desibel

 


6 dakika için en fazla 104 desibel

 


36 saniye için en fazla 114 desibel