ÇEVRE ANALİZLERİ

Gürültü Maruziyet Ölçümleri

İnsanlar, uzun süre yüksek düzeydeki gürültüye maruz kaldıkları takdirde, işitme kayıpları ya da kulakta sürekli çınlama, uğuldama, hatta stres ve benzeri başka problemler yaşayabilir. Normal insan kulağı saniyede 20 ile 20 bin arası frekansa sahip sesleri duyabilir. İnsan sesi ortalama üç ile altı bin arası frekansa sahiptir ve kulağın en fazla duyarlı olduğu frekanslardır. Ses basınç düzeyi desibel olarak ölçülür ve sıfır ile 140 desibel arasındadır. Sıfır desibel duyma eşiğidir, 140 desibel ise tehlikeli bir maruziyet sınırıdır.

 


Matematik olarak desibel seviyeleri logaritmiktir. Yani ses yüksekliğinin 10 desibel artması demek sesin on misli yükselmesi anlamına gelmektedir. Bu yüzden ses şiddetinde görünüşte küçük bir artış,aslında çok daha yüksek riskler yaratabilir.

 


Örnek vermek gerekirse, bir yaprağın hışırtısı 10 desibel, çok sessiz bir ortam 20 desibel, alçak sesle konuşma 30 desibel, sessiz bir ofis 40 desibel, normal konuşma 50 desibel, yoğun ofis ortamı 60 desibel, gürültülü bir radyo veya televizyon 70 desibel, yoğun bir cadde trafiği 80 desibel, yakından geçen ağır vasıta 90 desibel, yol matkabı 100 desibel, motorlu zincir testere 110 desibel, yakından havalanan jet 140 desibeldir.

 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında çıkarılan Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, maruziyet eylem değerlerini ve maruziyet sınır değerlerini şu şekilde göstermektedir:

 

 


En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 desibel

 


En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 desibel

 


Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 desibel

 

 


Günlük gürültü maruziyeti günden güne belirgin bir şekilde farklılık gösteriyorsa, bu durumda maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında, haftalık gürültü maruziyet düzeyi kullanılmaktadır.