ÇEVRE ANALİZLERİ

Amonyak Ölçüm ve Analizi

Amonyak, azot ve hidrojen elementlerinin birleşimi olan, suda kolayca çözünen ve çok keskin kokulu bir gazdır. Son derece kötü bir kokusu olan amonyağın rengi yoktur ve zayıf baz özelliği gösterir.
Amonyağın gazlaşma gizli ısısı çok yüksektir ve bu özelliği ile sanayi tesislerinde genelde soğutucu madde olarak kullanılır. Donma derecesi çok düşük olduğu için de oda koşullarında gaz halinde bulunur.
Amonyak temizlik maddelerinin formüllerinde de kullanılmaktadır. Ancak canlılar için çok zehirli bir madde olduğu için bu ürünler kullanılırken dikkatli olmak gerekmektedir.
Amonyak esas olarak, gübre, parfüm, boya ve ilaç gibi maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamada kullanılır. Amonyak molekülleri kendi aralarında olduğu şekilde su molekülleri ile de kolayca zayıf hidrojen bağları oluşturabilir. Bu nedenle de amonyak suda hızlı çözünür.
Genelde amonyak adı altında piyasada satılan maddeler, amonyağın suda çözeltilmiş şekli olan amonyum hidroksittir.
Sadece ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarların yapacakları amonyak ölçüm ve analizi bir değer taşımaktadır. Laboratuvarlar yapacakları bu baca gazı emisyonlarında amonyak tayini çalışmalarda Environmental Protection Agency tarafından hazırlanan EPA CTM-027 standardını esas almaktadır.
Ülkemizde faaliyet gösteren laboratuvarlar ayrıca, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esasları doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirirler.
İşletmelerin baca yoluyla atmosfere saldıkları amonyak gazı, gerek insan sağlığı ve gerekse çevre koşulları açısından büyük tehlike taşımaktadır. İşletmeler, bir yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri, bir yandan da Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereğince kontrol altında tutulmaktadır.

WhatsApp