ÇEVRE ANALİZLERİ

Baca Gazı Nem Yüzdesi Belirlenmesi

Bacalardan gaz olarak atılan ve hava kirliliğine neden olan madfelerin yoğunluklarının ve kütlesel debi değerlerinin belirlenmesi için, baca gazı nem miktarının bilinmesi gerekmektedir.
Yanma için kullanılan hava çoğunlukla su buharı içermekte ve nadiren kuru olmaktadır. Havadaki su buharı miktarı, sıcaklığa ve bağıl nem oranına bağlı olarak değişmektedir. Havanın içinden bulunan bu su belli miktarda ısıyı emerek ısı kaybına neden olabilir, ancak soğuk hava koşullarında bu kayıp, diğer kayıpların yanında gözardı edilebilir.
Yanma verimi ve ideal hava ve yakıt değerleri hesaplanırken, neme bağlı baca gazı gizli ısı kaybı dikkate alınmaktadır.
Konutlarda ve sanayi tesislerinde enerji kaybının en fazla yaşandığı bölümler ısıtma ve soğutma sistemleridir. Ortamların ısıtılması veya soğutulması faaliyetlerinin en az enerji kullanılarak yapılmasının, hem enerji verimliliği hem de enerji maliyeti açısından önemi fazladır.
Nem havadaki su buharı miktarıdır. Mutlak nem, yani su buharı yoğunluğu, bir metreküp havanın içindeki su buharının ağırlığıdır. Nisbi nem, herhangi bir sıcaklıktaki havanın içinde bulunan su buharının, aynı sıcaklıkta havanın taşıyabileceği azami su buharına oranıdır. Spesifik nem ise bir gaz içinde bulunan nem ağırlığının gazın ağırlığına oranıdır.
Baca gazındaki nemi ölçmek ve nem değerini bulmak için farklı yöntemler ve farklı seksörler kullanılmaktadır. Baca gazındaki nemi tespit etmek için kullanılan sensörler fazla tozlu ortamlarda ve yüksek sıcaklıklarda belli hata oranları ile çalışmaktadır. Baca gazındaki nem ölçülürken, genelde ölçümü yapılacak baca gazının yoğuşması için soğutma işlemi buz kaplarda yapılmakta, toplanan nem tartılarak miktarı tespit edilmektedir. Bir ölçüm kabına alınan nem (yani su miktarı), mikron hassasiyetinde ölçüm yapabilen cihazlarla ölçülmektedir.
Baca gazında ölçülen nemin yüksekliği, yanma işleminden yeterince verimli enerji alınamadığının göstergesidir.