ÇEVRE ANALİZLERİ

Bacada Hız Tayini

Yapılan emisyon ölçümleri ile kuruluşların ve işletmelerin yaydığı emisyon miktarları ve kullanılan yakıtlar belirlenmektedir. Yanma sırasında havayı kirleten gaz ve partiküllerin ve baca ile çevreye yayılan atık gazların tespit edilmesi ancak emisyon ölçümleri sayesinde olmaktadır. Bu ölçümler ile elde değerlerlerin, yasal düzenlemelerle belirlenen sınırlara ve ulusal ve uluslararası standartlara uygun olup olmadığı karşılaştırılır.
Bacaların sağlıklı bir şekilde çalışması ve işlevini yerine getirmesi, yani bacanın yanma sonu oluşan atık gazları dışarı atabilmesi için, baca içinde bulunan hava yoğunluğunun dış ortam yoğunluğundan daha düşük olması gerekir. Bunun için bacaların iç kısmının, dış ortama göre daha sıcak olması gerekmektedir. Sıcak hava, bacadan dışarı çıkarken, beraberinde atık gazları da dışarı taşımış olur.
Bacaların içinden geçen hava akımının hızı, bacanın çekiş gücünü belirler. İşletmelerde bacalarda yapılan hız tayini bunu tespit etmeye yöneliktir.
Baca çekişi, yanma ile oluşan sıcak gazlar ve dışarıdaki hava arasındaki basınç farkından doğar. Gazların yükselme hızı, sıcaklıkları ile birlikte artar. Bu durumda bacaların çekişi doğal olarak kuvvetli olacaktır. Burada iyi bir baca çekişinden bahsedebilmek için, yanma işlemini yapan cihazların özellikleri kadar bacanın özellikleri de önemlidir.
Baca hızı, ne çok kuvvetli, ne de yetersiz olmamalı, mümkün olduğu kadar dengeli tutulmalıdır. Baca hızının yetersiz olması halinde geri püskürme tehlikesi bulunur. Bu ise bacanın hızlı kirlenip tıkanmasına neden olur. Aynı zamanda yanma verimsiz olur ve çevre kirliliğine yol açar. Bu durum hem bakım maliyetlerini yükseltir hem de cihazların ömrünü kısaltır.
Baca hızı çok kuvvetli olursa, bu defa aşırı ısınma yüzünden cihaz zarar görebilir ve gereksiz enerji tüketimine neden olur.
Bacada hız tayini ölçümleri ile işletmeler, zamanında önlem alma ve maliyetlerini düşürme imkanı bulur. Bunun yanı sıra çevre kirlenmesinin de önüne geçilmiş olur.