ÇEVRE ANALİZLERİ

Bacada İslilik Analizi

Emisyon ölçümlerinin yaptırılması ile işletmeler üretim süreçlerinin kalitesini arttırmaktadır. Bunun yanı sıra işletmenin yakıt verimliliği önemli ölçüde yükselmekte ve yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. Ama daha önemlisi havaya yayılan hava kirletici maddeler arındırılmış olmakta ve çevrenin korunmasına katkı sağlanmış olmaktadır.
Yakıt tamamen yandığı zaman, içindeki karbon karbondioksite, hidrojen su buharına, kükürt ise kükürtdioksite dönüşmektedir. Eğer işletmelerde baca temizliğine önem verilmezse yanma işlemi sırasında oksijen yeteriz kalır ve karbon karbondioksite dönüşmeden karbonmonoksit halinde kalır. Bu durum yüzde 70’lere varan oranda enerji kayıplarına neden olmaktadır.
İşletmeler mükemmel bir yanma sağlayabilmek için, yakıta verilen hava miktarını belli oranda arttırmak zorundadır. Ancak bu miktar elde edilemezse yukarıda açıklanan olay meydana gelir ve yakıt verimli kullanılmamış olur. Ama daha önemlisi bacalarda islilik seviyesinin yükselmesine neden olur. Bacada islilik oranının yükselmesi ise enerji kaybı ve daha yüksek maliyet demektir.
Bu yüzden işletmelerin yanma işleminin verimliliğini arttırmak açısından baca gazı analizörleri yardımıyla, baca gazı analizlerini yaptırmaları ve takip etmeleri gerekmektedir.
Neden olduğu islilik ve enerji kaybı yüzünden hava kirliliğine yaratan karbonmonoksit, baca gazları içinde en istenmeyen ve emisyon kabul edilen gazdır. İşletmelerin bu durumlarda yakıta verilen oksijen miktarını arttırmaları ve eksik yanmayı tamamlayarak karbonmonoksiti mutlaka karbondioksite dönüştürmeleri gerekmektedir. Baca gazı analizlerinde karbonmonoksit miktarı sınırı 100 ppm olarak kabul edilmektedir.
Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan TS ISO 12039 standardı da bu değeri işaret etmektedir (TS ISO 12039 Sabit Kaynak Emisyonları Karbonmonoksit, Karbondioksit ve Oksijen Tayini - Otomatik Ölçme Sistemlerinin Performans Özellikleri ve Kalibrasyonu).
Bacada islilik analizi yapılırken söz konusu standarda azami ölçüde dikkat edilmesi gerekmektedir. Analizleri yapacak labortavuarlar da bu standarda uygun cihaz ve ekipmanları kullanmak zorundadır.