ÇEVRE ANALİZLERİ

Formaldehit Ölçüm ve Analizi

Formaldehit bir organik bileşiktir ve aldehitlerin en basit üyesidir. Aldehitler ise alkolün oksitlenmesi ya da bir asidin indirgenmesi yoluyla oluşturulan uçucu bir sıvıdır.
Birçok aromatik aldehit doğada bol miktarda bulunmaktadır. Örneğin vanilyada bulunan vanilin bir aldehittir.
Formaldehit çok zehirli bir kimyasaldır ve işletmelerin bacalarından atmosfere yayılan emisyon gazlarının içinde bunlar da bulunmaktadır.
Ürünlerin son kullanım tarihlerini uzattığı için, piyasada bulunan birçok ürünün içinde formaldehit kullanılmaktadır. Formaldehit, sanayide de çok geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Örneğin formika, bakalit ve melamin yapımında formaldehit kullanılmaktadır.
Ayrıca kimya sektöründe de formaldehit yaygın olarak kullanılan ve üretilen maddelerden biridir. Tıbbi laboratuvarlarda da koruyucu sıvı ve steril yapıcı madde olarak kullanılmaktadır.
Formaldehit, renksiz bir gazdır ve gerek gaz halinde gerekse sıvı çözeltisi halinde kendine özgü, hoşa gitmeyen bir kokusu bulunmaktadır.
Formaldehit gazından etkilenme, çoğu kez gaz halinde iken solunduğunda meydana gelir. Formaldehit soluyan kişilerde, uyuklama, baş ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi gibi belirtiler görülür. Düşük dozlarda ama uzun süreli olarak formaldehite maruz kalınması halinde solunum ve allerjik reaksiyonlar görülebilir. Ayrıca ormaldehit, insanlarda kansere neden olmaktadır.
Baca gazlarında formaldehit ölçüm ve analizi yapacak laboratuvarların ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olmaları gerekmektedir. Aksi halde düzenleyecekleri raporların bir geçerliliği olmaz.
Bunun yanında bu laboratuvarlar, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esasları doğrultusunda faaliyet göstermektedir.
Laboratuvarların yapacakları formaldehit örneklemesi ve tayini çalışmalarında Environmental Protection Agency tarafından hazırlanan EPA METOT 323 standardı esas alınmaktadır.
Sonuç olarak işletmelerin baca yoluyla atmosfere saldıkları formaldehit gazı, hem insan sağlığı hem de çevre koşulları açısından ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Bu yüzden ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde işletmeler kontrol altında tutulmaktadır.