ÇEVRE ANALİZLERİ

Gaz Sıcaklığı Tayini

İlgili yasal düzenlemelere ve standartlara göre bacaların, herhangi bir yangın tehlikesine karşı dayanıklılığını en az 90 dakika süresince koruyabilmesi gerekmektedir. Bacaların bir görevi de binanın hernagi bir yerinde meydana gelen bir yangının diğer katlara yayılmasını önlemektir. Bu yüzden baca dış yüzeyi, yanmaya karşı dirençli bir maddeden yapılmalı ve içinden atık gazlar da geçen bacalar, yüksek sıcaklıklara ve sıcaklık değişimlerine karşı dirençli olmak zorundadır. 5000 derece baca gazı sıcaklığında bacaların dış yüzey sıcaklığının 100 dereceyi geçmemesi gerekmektedir. Baca içinde kurum birikmesi yüzünden bir yangın çıkarsa, bu durumda baca gazı sıcaklığı bin dereceye çıkar, dış yüzey sıcaklığı ise 160 dereceyi bulur.
İşletmelerde baca bağlantısı, kullanılan kazanların performansını da doğrudan etkiler. Kazaların verimli ve düzgün çalışması için, doğru baca kesiti belirlenmiş ve doğru baca bağlantısı yapılmış olmalıdır. Kurulum sırasında kazan kapasitesi, kullanılan yakıt cinsi, etkili baca yüksekliği ve baca çıkış sıcaklığı dikkate elınmalıdır.
Atık gaz sıcaklığı ve baca iç yüzey sıcaklığı, bacanın üst kısımlarına doğru düşer. Bu sıcaklıkta düşüşü çok fazla olursa ve sınır değerlerin altında kalırsa yoğuşma başlar. Bu durumda bacanın çekiş gücü düşer ve zamanla baca işlevini yapamaz hale gelir. Isı yalıtımı yapılmamış bacaların içinde sıcaklık değişimleri yoğuşmaya sebebiyet verir.
Bu nedenlerle gaz sıcaklığının tayini önemli olmaktadır.
Atık gaz sıcaklığının, baca dışındaki hava sıcaklığından yüksek olması gerekmektedir.
Ancak bu durumda bacada yoğuşma olmaz ve baca sağlıklı bir şekilde görevini yapar.
Emisyon ölçümleri kapsamında gaz sıcaklığı tayini yapan laboratuvarların, Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Çevre Analizleri Yeterlilik ve Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu hizmeti veren laboratuvarların tecrübeli olması ve sağlam referanslar göstermesi de önemlidir.