ÇEVRE ANALİZLERİ

Hidrojen Sülfür Ölçümü ve Analizi

Zehirleyici gazlardan biri de hidrojen sülfür’dür. Hidrojen sülfür çürümüş yumurta gibi kokar ve renksiz ve uçucudur. Çok şiddetli bir zehir olan hidrojen sülfür havadan ağır bir gazdır. Alkol içinde ve suda kolayca çözünür. Aynı zamanda yanıcı özelliği vardır. İçinde yüzde 50’ye yakın bir oranda hidrojen sülfür gazı bulunan hava patlayıcı özelliktedir. Çoğu yerde bu gaz, ekşi gaz veya kükürtlü hidrojen gibi değişik isimlerle de anılmaktadır.
2015 yılında hidrojen sülfrürün çok önemli bir özelliği keşfedilmiştir. Çok yüksek basınç altında tutulan hidrojen sülfür eksi 70 derecede süper iletkenlik göstermektedir. Hidrojen sülfür, bu özelliği ile bugüne kadar bulunmuş en yüksek süper iletken dönüşüm sıcaklığına sahip olmaktadır.
Hidrojen sülfür, hampetrol ve doğalgaz üretiminde ölümcül etkisi olan ve son derece tehlikeli bir maddedir. Bu tehlikesi yüzünden petrol ve gaz sektöründe çalışan işçileri tarafından dikkatle gözlemlenmektedir. Bu gaz, petrol çıkarmak için açılan kuyularda bulunan kükürtlü organik maddelerin ayrışmaları ile oluşmaktadır.
Hidrojen sülfür karışmış hava solunduğunda, insanlar koku alma yetisini hızla kaybeder. Bu yüzden koku, gazın tespit edilmesinde yeterli değildir. Hidrojen sülfür gazı bir süre solunursa, insanlarda bilinç kaybı meydana gelir.
Bu gazın varlığını ve miktarını tespit etmek için onay almış detektörler kullanılır. Herhangi bir şüphe durumunda çalışanlar uzaklaştırılmalı ve hidrojen sülfür ölçümü ve analizi yapılmalıdır.
Hidrojen sülfür boğucu gazlar sınıfına girmektedir. Bu gazların emisyon hızları, yani havaya salınım hızları, bir başka hava kirletici ile etkileşime girme hızı, ortamın havalandırma etkinliği ve bu gazların doğal süreç içindeki davranış şekilleri, gazın havadaki yoğunluğunu etkileyen faktörlerdir.
Bu faktörler dikkate alınarak laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen hidrojen sülfür ölçümü ve analiz sonuçları büyük önem taşımaktadır.

WhatsApp