ÇEVRE ANALİZLERİ

Sülfürik Asit Ölçüm ve Analizi

Sülfürik asit, çok güçlü bir mineral asididir. Suda her durumda çözünebilir. Berrak ve tortusuz görünümlü, renksiz ve yoğunluğu yüksek bir sıvıdır. Sülfürik asit çok önemli bir kimyasal maddedir ve sanayide gübre, boyar madde, pigment, ilaçlama, patlayıcı madde, inorganik tuz ve petrol arıtım ve metalurji işlemlerinde kullanılır. Halk arasında akü asidi olarak da bilinen sülfürik asit ayrıca çeşitli pillerin yapımında da kullanılmaktadır. Sülfürik asit suda çözünürken çok yüksek ısı ayar. Sülfürik asitin bir diğer kullanım şekli de atık su arıtma proseslerinde pH düşürücü (sertlik düşürücü) bir kimyasal olarak kullanılmasıdır.
Sülfürik asit kuvvetli bir inorganik asit olduğu için bu madde ile çalışan kişilerin gerekli olan koruyucu önlemleri almaları gerekmektedir. Her durumda sülfürik asidin gözlerle temas etmesi çok tehlikelidir.
İşletmelerin faaliyet alanlarına bağlı olarak, baca gazlarında sülfürik asit bulunma ihtimali çok yüksektir. İlgili yasal düzenlemelerde gösterilen değerlerin üzerinde atfmosfere sülfürik asit salınması durumunda bundan işletmeler sorumlu tutulmaktadır.
Sülfürik asit ölçüm ve analizi yapacak laboratuvarların düzenleyecekleri raporların geçerli olması için, bu laboratuvarların ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından yetki almış olmaları gerekmektedir.
Bunun yanı sıra sözkonusu laboratuvarlar faaliyetlerini, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esasları doğrultusunda gereçekleştirmek zorundadır.
Laboratuvarlar, baca gazında sülfürik asit ölçüm ve analizlerini yaparken, NIOSH 7908 (Non-Volatile Acıds - Sulfuric Acid and Phosphoric Acid) standardını esas almaktadır.
İşletmeler hangi sektörde daaliyet gösteriyor olursa olsun, baca yoluyla atmosfere sülfürik asit yayıyorlarsa, bu durum hem insan sağlığı hem de çevre koşulları açısından zararlı etkiler yaratmaktadır. Bu nedenle Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereğince bu ölçümlerin yaptırılması ve sınır değerlerin içinde kalınması gerekmektedir.

WhatsApp