ÇEVRE ANALİZLERİ

Toplam Organik Karbon (TOC) Ölçümü

Toplam Organik Karbon ölçümü (Total Organic Carbon, TOC), bir su sistemi içinde bulunan organik (yani karbon bazlı) yabancı maddelerin ölçümünü ifade etmektedir. Organik maddeler, yapısında organik bileşikler ihtiva eden maddelerdir. Bunlar doğal olarak bulunmazlar, organizmada metabolizma sırasında sentezlenirler. Organik maddeler, şeker, sakkaroz, petrol, PVC yapıştırıcı, alkol, plastik bazlı türev ürünler ve bileşiklerdir. Bu organik yabancı maddeler farklı kaynaklardan gelebilir. Örneğin içme suyunda bulunabilir, suyun filtre edilmesinden ileri gelebilir ya da su sistemindeki bakteri oluşumundan ileri gelebilir.
Toplam organik karbon analizleri yapılırken, en basit anlatımı ile, sudaki organik maddeler katalitik olarak yüksek sıcaklıklarda yakılır ve karbondioksid haline getirilir. Bu şekilde açığa çıkan karbondioksid ölçülerek örnekteki toplam organik karbon miktarı tespit edilir.
2012 yıl sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Referans Laboratuvarı tarafından, emisyon ölçümlerinde TOC ölçümleri ile ilgili bir duyuru çıkarmıştır. Bu duyuruda, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ekinde (Ek I) yer alan VOC parametresinde, her sınıf için ayrı derişim değerleri istenmektedir. Toplam organik karbon (TOC), uçucu organik bileşikleri de (VOC) içermektedir ve bu yüzden Bakanlık, ölçüm ve analiz çalışmalarında, zaman zaman, TS EN 13649 yerine, TS EN 13526 standardı ile de laboratuvarları yetkilendirmiştir. Bu standartların tam isimleri şu şekildedir:
TSE CEN/TS 13649 Sabit kaynak emisyonları – Gaz halindeki her bir organik bileşiğin kütle derişiminin tayini – Çözücü özütlemesi veya ısısal tarafından izlenen sorptif numune alma yöntemi
TS EN 12619 Sabit kaynak emisyonları - Baca gazlarında düşük derişimlerde bulunan gaz halindeki toplam organik karbonun kütle derişiminin tayini - Alev iyonlaştırma detektörü kullanılan sürekli metot
Akredite laboratuvarlar artık, emisyon ölçümlerinde TS EN 13649 standardına uymaktadır. Burada önemli nokta laboratuvarların deneyimli kadrolara ve teknolojik alt yapıya sahip olmaları ve analizleri hızlı ve güvenilir bir şekilde yapmalarıdır.