ÇEVRE ANALİZLERİ

Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Tayini

Havada bulunan uçucu organik bileşiklerin ölçümü, bu maddelerin havadaki konsantrasyonunun belirlenmesi için yapılmaktadır. Bu ölçümler ile solunan havada bulunan organik solvent veya kimyasalların buharları tespit edilir. Ölçümlenen değerler ilgili kimyasala ait ölçüm değerleri sınır değerlerinin üstüne çıkıyorsa, işletmenin gerekli önlemleri alması bir zorunluluktur. Bu sınır değerler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında çıkarılan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ekinde açıklanmıştır. Yetkili laboratuvarlar tarafından tespit edilen değerler, yönetmelik ekinde (EK I) belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri ile karşılaştırılır.
Sözü edilen yönetmelik, işyerinde bulunan, kullanılan ya da bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin olası etkilerinden kaynaklanan, mevcut veya ortaya çıkma ihtimali bulunan risklerden çalışanların sağlığını korumak ve daha güvenlikli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli asgari koşulları belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılması gereken uçucu organik bileşikler (VOC) ve buhar tayini ölçümleri aynı zamanda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereğince de yapılmak zorundadır. Bu yönetmelikte de yasal limitler açıklanmıştır.
Uçucu organik bileşikler (VOC) ölçümleri iki şekilde yapılmaktadır:
İç ortam ölçümleri (iş sağlığı ve güvenliği yasal düzenlemeleri gereğince)
Bacada uçucu organik bileşikler ölçümü (çevre mevzuatı gereğince)
İşletmeler için, emisyon (baca gazı) ölçümleri kapsamında yapılan bacada
uçucu organik bileşikler ve buhar tayini ölçümleri
, işletmelerin kuruluş ve faaliyetlerinin sürekliliği açısından önemlidir.
Ölçümlerin, ulusal ve uluslararası standartlara ve EPA, DIN veya CEN kriterlerine uygun olarak ve teknik yönden hatasız ve tehlike yaratmayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu ölçümleri yapan laboratuvarların gerekli ve yeterli donanıma sahip olmaları gerekmektedir.

WhatsApp