ÇEVRE ANALİZLERİ

Makine Üzerinde Titreşim Ölçümü

Makine üzerindeki titreşimler, dıştan gelen kuvvetler ve makinenin bu dış kuvvetlere tepki verme özelliğinden kaynaklanır. Dış kuvvetler derken, makinenin bağlı olduğu temelden gelen, dönme hareketi olan makinelerde dengelenmemiş aksamdan kaynaklanan, motorlarda oluşan vuruntulardan ya da makinenin bir şekilde darbe almasından kaynaklanan kuvvetler kastedilmektedir.

Sanayide üretimde kullanılan bütün makineler, karayolu ve raylı ulaşım araçları, binalarda kullanılan makine ve donanımları ve bunlar gibi hareketli sistemler titreşime neden olmaktadır.


Bu titreşimler, gürültü, yüksek gerilmeler, aşınma ve malzeme yorulması gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir. Ancak hangi şekilde olursa olsun titreşime maruz kalan herkeste dikkat dağınıklığı, aşırı yorgunluk, ortopedik rahatsızlıklar, iş kazaları ve yaralanmalar gibi fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar olabilir. Bütün bu durumlar insanların yaşam kalitesini olumsuz etkiler ve çalışanların performansını düşürür.


Yasal düzenlemeler uyarınca işverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve çalışanların maruz kaldıkları risklere yönelik gerekli ölçüm, analiz ve değerlendirmeleri yaptırmak zorundadır.


Yetkili laboratuvarlar ölçüm hizmetlerinde, ilgili yasal düzenlemelerde yer alan kriterler yanında, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan standartları da dikkate almaktadır. İşte bunlardan birkaçı:


TS EN 1032+A1 Mekanik titreşim - Titreşim emisyon değerinin belirlenmesi amacıyla hareketli makinelerin deneye tabi tutulması


TS EN ISO 5349-1 Mekanik titreşim - Kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm1: Genel kurallar


TS EN ISO 5349-2 Mekanik titreşim - Kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 2: İş yerlerinde ölçme için pratik kılavuz


TS ISO 2631-1 Mekanik titreşim ve şok - Tüm vücut titreşime maruz kalma değerlendirilmesi - Bölüm 1: Genel kurallar


TS ISO 2631-2 İnsanın tüm vücut titreşimine maruz kalmasının değerlendirilmesi - Bölüm 2: Binalarda sürekli ve darbe ile meydana gelen titreşim (1 Hz ila 8 Hz)