ELEKTRİKSEL TESTLER

EMC Testi

EMC ifadesi, elektromanyetik uyumluluk anlamına gelen İngilizce
Electromagnetic Compability ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Elektromanyetik uyumluluk testleri, herhangi bir elektrikli sistemin ya da cihazın, çevresinde bulunan diğer elektrikli sistemlerden ve cihazlardan etkilenmeden çalışmasını ya da bu cihazları etkilememesini amaçlamaktadır. Bütün elektrikli ve elektronik cihazlar, çalıştıkları sırada bir takım elektromanyetik gürültü veya dalgalar üretmekte ve bunları çevreye yaymaktadır. Bu durum doğal olarak başka cihazların çalışmasını ve performansını etkilemektedir.
Elektromanyetik uyumluluk testlerinde iki temel gereksinim ortaya çıkmaktadır:
Herhangi bir elektrikli sistem ya da cihaz, çevresinde bulunan diğer elektrikli sistemlerden ve cihazlardan etkilenmeden çalışabilmelidir
Herhangi bir elektrikli sistem ya da cihaz çalışırken, çevresinde bulunan diğer elektrikli sistemleri ve cihazları etkilememelidir
Kısaca elektrikli veya elektronik bir sistem veya cihaz bu iki temel koşulu da sağlamak zorundadır.
Elektrikli veya elektronik ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımı için, belirlenen normalara uygun olduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir. CE sertifikası kapsamında, üretici firmalar, ürettikleri cihazlar için, LVD testlerinde olduğu gibi EMC testlerini de yaptırmak zorundadırlar.EMC test raporları, CE işaretleme uygulaması kapsamında hazırlanan teknik dosyanın temel belgelerinden biridir.
EMC testleri sırasında, sistemlerin veya cihazların, çevresine havadan veya kablo üzerinden yaydıkları elektromanyetik gürültü yayılım (emisyon) değerleri ölçülmektedir. Aynı zamanda bu sistemlerin ve cihazların bulundukları ortamda oluşan elektromanyetik gürültüden ne kadar etkilendiği ölçülmektedir (bağıklık ölçümleri).
Günümüzde kullanılan elektrikli ve elektronik sistemlerin ve cihazların çeşitliliği ve hassasiyet seviyeleri her gün artmaktadır ve EMC testleri sadece CE işaretleme için değil tüketici memnuniyeti açısından da bir zorunluluk haline gelmiştir.
Akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen elektriksel testler kapsamında EMC testleri de yapılmaktadır ve bu testler sırasında ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan birçok standart dikkate alınmaktadır.

WhatsApp