ELEKTRİKSEL TESTLER

Etiket Dayanıklılığı Testi

Bugün evlerde ve işyerlerinde kullanılan cihazların hemen hemen tamamı, çalışması için elektrik enerjisine ihtiyaç duymaktadır. Ancak elektrik enerjisinin kullanımı sırasında, elektrik çarpması, yangın çıkması ve bezer riskler her zaman bulunmaktadır. Elektrikli ekipmanların güvenilirliği konusunda Avrupa Birliği ülkelerinde ve ülkemizde birçok yasal düzenlemeler yapılmış, kriterler ve standartlar çıkarılmıştır. Bu yasal düzenlemelere girmeyen ve standartlarda yer almayan ancak elektrik enerjisi kullanan başka ekipmanlarla ilgili düzenlemelerde de elektriksel güvenliğin sağlanmasına yönelik koşullar belirlenmiştir. Örneğin tıbbi cihazlar, uçak, gemi, uçak veya demiryollarında kullanılan özel elektrikli teçhizatlar bu gruba girmektedir.
Elektrik enerjisi kullanan bütün ekipmanların ve teçhizatların güvenliği, yapılan elektriksel testler ile doğrulanmaktadır. Çeşitli laboratuvarlar, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak (akredite olarak) bu elektriksel testleri gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede yapılan testler arasında etiket dayanıklılığı testleri de bulunmaktadır.
Etiket dayanıklılık testleri, etiketlerin dayanıklılığını ölçmek amacı ile yapılmaktadır. Üretici firmalar birçok hızlandırılmış eskitme tesleri yaptırmak zorundadır. Laboratuvarlarda yapılan bu testler, elektronik sektöründe, uzun zamanlı yıpranmayı ve çevresel faktörlere tepkiyi ölçmek için yapılmaktadır. Testler sırasında etiketler, çeşitli nem ve sıcaklık değişkenliklerinde uzun süre bırakılarak ölçümleme yapılır ve sonuçlar analiz edilir.
Testin amacına göre, testlerin kapsamı da değişir. Bir kısım testler sadece kalite değerlendirmeye yöneliktir. Bir kısım testler ise farklı parçaların veya malzemelerin, etiketlerin performansını nasıl etkilediğini görmek için yapılır. Etiket hataları farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Okuma menzilinde orta ve uzun düşüşler olabildiği gibi herhangi bir uyarı vermeden etiket birden tepki göstermez duruma gelebilir.
Bu ölçümlerde yetkili laboratuvarlar tarafından, mevcut yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun hareket edilir.
Bunun yanı sıra laboratuvarlar, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun şekilde faaliyet göstermek zorundadırlar.

WhatsApp