ELEKTRİKSEL TESTLER

Giriş Gücü ve Akımı Testi

Fizikte elektriksel güç, elektrik enerjisinde, elektrik devresi tarafından taşınan güçtür. Herhangi bir elektrikli cihazın elektrik şebekesinden çektiği elektrik gücüne giriş gücü denmektedir ve watt olarak ölçülür. Alternatif akım ölçümlerinde kullanılan watt, hem volt’u hem de amper’i göz önünde bulunduran bir güç birimidir. Bir watt, bir amper’lik elektrik akımının bir volt’luk potansiyel farkı boyunca aktığı bir elektrik devresinin gücüne eşittir.
Günlük yaşamda kullanılan çok sayıda cihaz, elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Ancak elektrik tehlikeli bir maddedir ve bu cihazların içinde elektrikli aletleri kullanan insanlar için çeşitli tehlikeler yaratan akım ve gerilimler bulunmaktadır. Bu cihazların güvenli çalışmasını ve tehlike yaratmamasını sağlamak için, çeşitli laboratuvarlar tarafından elektriksel güvenlik testleri yapılmaktadır. Ama daha önemlisi daha bu cihazlar piyasaya sunulmadan önce olası risklerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.
Çeşitli laboratuvarlar, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olarak birçok elektriksel testler yapmaktadır. LVD testi, EMC testi, topraklama testleri, ortam sıcaklığında izolasyon direnci testi, maksimum iletken çalışma sıcaklığında izolasyon direnci testi, gerilim testi, yüzey gerilimi testi, yıldırım darbe testi, iletken direnci ölçümü, delinme gerilim testi ve yüksek gerilim testi gibi birçok test arasında giriş gücü ve akımı testleri de bulunmaktadır.
Bu laboratuvarlar testlerin hızlı, kaliteli ve güvenilir olması açısından son teknoloji ürünü test cihazları kullanmakta ve kadrolarında eğitimli ve deneyimli mühendisler bulundurmaktadır.
Bunun yanı sıra laboratatuvarlar ölçümler sırasında, mevcut yasal düzenlemeler ile belirlenen kriterlere ve koşullara ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara uygun faaliyet göstermektedir. Keza laboratuvarlar çalışmaları sırasında, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun hareket etmek zorundadırlar.

WhatsApp