ELEKTRİKSEL TESTLER

İzolasyon Testi

Bir işletmede elektrik altındaki bölümler ile olmayan bölümler, işletmenin güvenilirliği ve sürdürülebilirliği bakımından birbirlerinden ayrılmış olması gerekmektedir. Yalıtımın doğru bir şekilde yapılması, çalışanların can güvenliği ve işletmenin mal güvenliği açısından önemlidir. Bunun yanı sıra bütün elektrikli ve elektronik cihazlarda da yalıtımın tam olması gerekmektedir.
İzolasyon direnci ölçümlerine izolasyon testi ya da yalıtım testi de denmektedir. İzolasyon testi, doğru akım geriliminin yalıtkan malzemeye uygulanmasının ardından bu malzemenin geçirdiği akımın ölçülmesidir. Arkasından ölçülen akım ve gerilim uyarınca yalıtkan malzemenin direnç değeri hesaplanır.
İzolasyon testi kablo, trafo ve elektrikli cihazların yalıtkan kısımları için ve elektrik motorları ve jeneratörlerde uygulanması gereken bir testtir.
İzolasyon direnci ne kadar yüksek çıkarsa o elektrikli veya elektronik sistem o kadar güvenli demektir. İzolasyon direnci düşük çıkarsa, o cihazlar kesinlikle çalıştırılmamalı ve yalıtkan malzemesi değiştirilmelidir.
İzolasyon direnci testleri, elektrikli ve elektronik cihazların üretim ve servis aşamalarında mutlaka yapılması gerekli bir testtir.
Yalıtkan malzemeler, elektrik akımını çevreye iletmeyen malzemeleridir. Aslına bakılırsa bütün maddeler iletkendir, ancak dayanma sınırları farklıdır. Yani her maddenin bir yalıtkanlık direnci bulunmaktadır. Bu direncin üzerinde bir elektrik akımına maruz kaldığında bu madde artık bir iletken gibi davranır, yani elektriği iletmeye başlar.
Yetkili laborautuvarlarda yapılan izolasyon testlerinde, direnci ölçülecek sisteme sabit bir gerilim uygulanır ve uygulanan akım ölçülür. Bu gerilim ve akım oranı kullanılarak o mazlemenin izolasyon direnci hesaplanır.
Laboratuvarlarda izolasyon testleri için farklı yöntemler kullanılabilir. Ancak sonuçlar ilgili yasal düzenlemeler ve yayınlanmış standartlar çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Elde edilen sonuçlar yüksek çıkıyorsa, ölçümü yapılan izolasyonun iyi olduğu anlaşılır. Ama düşük çıkıyorsa bu durumda o izolasyonun güvenilir olduğundan şüphe etmek gerekir.

WhatsApp