ELEKTRİKSEL TESTLER

İzolasyonun DC Gerilime Uzun Süreli Dayanma Testi

Sanayide enerji ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu yüzden yüksek enerji seviyelerini daha uzak mesafelere iletmek için bu özellikte kablolara ihtiyaç olmaktadır. Genelde uzak mesafelere enerji iletimi havadan sağlanmaktadır. Ancak yerleşim bölgelerinde iletim yeraltı kabloları ile yapılmaktadır. Yeraltından enerji iletimi maliyetlidir ancak güvenlik açısından daha uygundur. Belli bir güç için ne kadar yüksek gerilim kullanılırsa, akım o derece küçük olur.
İlk zamanlar elektrik akımı iletimi DC akım ile (doğru akım) ile yapılıyordu. Daha sonra transformatörler kullanıılmaya başlanmış ve elektrik akımı AC akım ile (alternatif akım) yapılmaya başlanmıştır. Bugün de güç iletimi AC akım ile yapılamkatadır. Ancak son yıllarda yeni kesici devreler geliştirilmiş ve alternatif akımı doğru akımaya da doğru akımı alternatif akıma çevirme konusunda kolaylıklar ortaya çıkmıştır ve 1980’li yıllardan itibaren yeniden güç iletiminde doğru akıma dönülmeye başlanmıştır.
İletim ve dağıtım alanında ise bugüne kadar birçok farklı kablo yalıtkanı kullanılmıştır. Örneğin ilk zamanlarda kablolarda yalıtkan olarak, yağ emdirilmiş kağıt yalıtkan kullanılırken bugün sentetik polimerler ve sıkıştırılmış gazlar kullanılmaktadır. En çok da polimerler tercih edilmektedir.
Bir yandan izolasyon malzemeleri ve üretim teknikleri geliirken bir yandan da gereksinim duyulan gerilim seviyelerini iletebilecek yüksek gerilim kablo teknolojisi gelişmektedir. Kablo ağlarının iletim mesafeleri bu kadar uzaığı için, bu kabloların güvenilirliği ve bozulma sorunları gittikçe önem kazanmıştır. Bu açıdan izolasyonun DC gerilime (doğru akıma) uzun süreli dayanma testleri yapılmaktadır. Bu testler akredite olmuş laboratuvarlar tarafından, elektriksel testler kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Bu testler yapılırken bütün kılıflar çıkartılmakta ve damarlar 60 derece suya daldırılmaktadır. Arkasından 10 gün boyunca 220 volt doğru akım (DC) uygulanmaktadır. Test süresince izolasyonda herhagi bir kısa devre meydana gelmemiş olmalıdır.

WhatsApp