ELEKTRİKSEL TESTLER

LVD Testi

LVD ifadesi, Avrupa Birliği’nde yayınlanan ve Alçak Gerilim Yönetmeliği anlamına gelen Low Voltage Directive ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu yönetmelik, elektrikli cihazların güvenliğini sağlamak amacı ile çıkarılmıştır. Yönetmeliğe göre herhangi bir elektrik cihazın, insanlar, çevre koşulları ve mal güvenliği açısından kullanımları sırasında bir problem yaratmaması için, daha bu ürünler piyasaya sunulmadan önce bu riskeleri öngörmek, en düşük seviyeye indirmek hatta ortadan kaldırmak gerekmektedir.
Akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen testleri geçen ve ilgili yasal düzenlemelerde yer alan koşulları sağlayan elektrikli cihazlar, LVD Test Raporu almakta ve ürünler ancak bundan sonra piyasaya sunulmaktadır. LVD sertifikası, bu ürünlerin hem yapısal olarak güvenli olduklarını hem de enerji verimliliği sağlamak açısından ilgili standart ve düzenlemelere uygun olduklarını kanıtlamaktadır.
LVD test sonuçları, bir yandan üretici firmanın, ürünlerini güvenli bir şekilde piyasaya sunmasına, bir yandan da tüketicilerin ürün konusunda şüphe duymadan bu ürünleri kullanmasına imkan vermiş olmaktadır.
LVD test raporları, CE işaretleme uygulaması kapsamında hazırlanan teknik dosyanın da temelini oluşturmaktadır ve ürünlerde veya ilgili standartlarda bir değişiklik olmadığı takdirde, on yıl boyunca geçerliliğini korumaktadır.
Elektrikli ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımı için, belirlenen normalara uygun olduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir. CE sertifikası kapsamında, üretici firmaların ürettikleri cihazlar için LVD testleri yaptırma zorunlulukları bulunmaktadır.
Akredite laboratuvarlar tarafından, elektriksel testler kapsamında LVD testleri de gerçekleştirilmektedir ve bu testler sırasında ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan birçok standart dikkate alınmaktadır. İşte bunlardan birkaçı:
TS EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar
TS EN 60335-1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar
TS 2127 EN 60065 Güvenlik kuralları - Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar
TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - Bölüm 1: Genel kurallar
TS EN 61010-1 Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Özellikleri Bölüm 1 - Genel Özellikler
TS EN 60601-1 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar

WhatsApp