ELEKTRİKSEL TESTLER

Neme Dayanıklılık Testi

Çeşitli elektrik sistemleri farklı gerilim seviyelerine sahiptir ve gerek kesintilerin önlenerek sürekliliğin sağlanabilmesi ve gerekse can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi açısından her türlü elektrik sisteminin düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekmektedir. Elektrik sistemlerinin arızalanmasında birçok faktör yanında yüksek sıcaklık ve nem de etkili olmaktadır.
Örneğin bir elektrik panosu üzerinde bulunan basit bir anahtarın gevşemiş olması, yüksek sıcaklıklara neden olabilir ve bu durum kısa devre olmasına ya da elektriksel ark oluşmasına zemin hazırlayabilir. Benzer şekilde ortamdaki nemin yüksek değerde olması, havanın iletken bir hale gelmesine ve Corona etkisi olarak adlandırılan elektrik boşalmalarına neden olabilir.
Nemli ve sisli hava ortamları kolaylıkla iyonize olabilmektedir. Özellikle enerji nakil hatları, nemli ve sisli havalardan çok etkilenir ve hava iyonize olursa faz iletkenlerinin yüzeyinde mor renkli halkalar görülür. Bu olaya korona denmektedir.
Elektrik akımı, elektrikli cihazlar üzerinde yüklemelere neden olur. Hatalı montaj, eskime, mekanik gerilmeler veya hasarlar, direncin yükselmesine neden olur ve elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşmeye başlar. Bunun sonucunda ısınma başlar. Sıcaklık değerleri, termal kameralar kullanılarak kolayca ölçülebilir. Bu olay şalterler, transformatörler, yüksek gerilim hatları, bağlama noktaları, elektrik motoru gibi alanlarda olur ve mutlaka ortamın nem ve sıcaklık kontrolü yapılmalıdır.
Herhangi bir riskli, durum ile karşılaşmamak için, gerekli elektriksel testlerin yaptırılması çok önemlidir. Yetkili laboratuvarlar, birçok elektriksel test içinde neme dayanıklılık testleri de yapmaktadır. Laboratuvarlar bu test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemelerde belirlenen kriterler ve koşullar yanında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara da uymaktadır.
Bu laboratuvarlar, testlerin hızlı, güvenilir ve kaliteli olması açısından hem son teknoloji ürünü test cihazlarını kullanmakta, hem de kadrolarında eğitimli ve deneyimli mühendisler çalıştırmaktadır.

WhatsApp