ELEKTRİKSEL TESTLER

Transfer Empedansı ve Ekranlama Zayıflaması Testi

Elektrik kablolarının kullanıldığı yerler göz önüne alınırsa, olası bir riske karşı dayanıklı olmaları son derece önemlidir. Bu yüzden en doğru dayanıklılık sonucunu alabilmek için kablolar üzerinde farklı testler yapılmaktadır. Ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlar, elektriksel testler kapsamında transfer empedansı ve ekranlama zayıflaması test hizmetleri de vermektedir. Testlerin uygulandığı kablonun cinsi, uzunluğu ve kesiti bu noktada çok önemlidir.
Fizikte her zaman üretilen gücün, en yüksek verim ile aktarılması yani en yüksek güç transferi yapılması hedeflenmektedir. Elektronik devrelerinde de en yüksek güç transferi için, kaynağa uygun şekilde yük empedansının ayarlanması gerekmektedir. Buna fizikte empedans uygunluğu denmektedir.
Transfer empedansı, kablo üzerinden istenmeyen sinyallerin giriş ve çıkışına karşı korumanın etkisini ölçmek için kullanılır.
Günlük hayatta kullanılan ses sistemleri dahil birçok sistemde kablolar, elektromanyetik alana maruz kalmaktadır. Elektromanyetik girişim (EMI) denilen bu alan, kablodan geçen sinyalin bozulmasına ve sistemlerin düzgün çalışmamasına neden olmaktadır. Ekranlama ile, kablo, devre ya da cihazlar elektromanyetik olarak izole edilmiş olmaktadır. Ekranlamanın kalitesi, ekranlanacak olan kaynağın çeşidine ve ekranlama elemanlarının kalitesine bağlı olarak değişmektedir.
Elektriksel testler çerçevesinde laboratuvurlar tarafından transfer empedansı ve ekranlama zayıflaması testleri de yapılmaktadır. Bu testler yapılırken yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlar dikkate alınmaktadır. Genelde transfer empedansı için 1, ekranlama zayıflaması için 3 metrelik numune kullanılır ve ölçümler farklı frekans aralıkları ile yapılır.
İletkenlerin ekranlanması birçok açıdan önemlidir. Örneğin kullanılan kabloların fiziksel dayanıklılıkları arttırılmış olmaktadır. Elektromanyetik girişimlerin (EMI) kablodaki sinyali bozması engellenmiş olmaktadır. Kablo üzerinden iletişim güvenli ve kaliteli olarak yapılmış olmaktadır. Kablo üzerinde farklı oluşumlar engellenerek kullanılan ekipmanların zarar görmesi engellenmiş olmaktadır.

WhatsApp