ELEKTRİKSEL TESTLER

Yüksek Gerilim Testi

Elektrik santrallerinde elde edilen elektrik enerjisinin, bu santrallerden dağıtım hatlarına iletilmesini sağlayan hatlara elektrik iletim hatları denmektedir. Bu hatların güvenli bir şekilde yapılması ve elektriği en düşük kayıplarla iletmesi gerekmektedir. Yüksek gerilim hatları genelde elektrik santrali ile yerleşim bölgeleri arasına döşenir. Bu hatların üzerinde bin volt’tan 154 bin volt’a kadar gerilim taşınmaktadır. Yerleşim bölgeleri içinde elektrik dağıtımında ise düşük gerilim hatları kullanılır.
Akredite laboratuvarlar, elektriksel testler kapsamında yüksek gerilim testleri hizmeti de verilmektedir. Laboratuvurlarda, test yapılacak kablonun cinsi, uzunluğu ve kesitine bağlı olarak farklı testler uygulanmaktadır. Genelde 20 kilometre uzunluğa kadar test uygulamaları vardır.
Laboratuvurlar bu testler sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartları dikkate almaktadır. İşte bunlardan birkaçı:
TS EN 60076-1 Güç transformatörleri - Bölüm 1: Genel
TS EN 60076-2 Güç transformatörleri – Bölüm 2: Sıvıya daldırılan transformatörler için sıcaklık artışı
TS EN 60076-3 Güç transformatörleri - Bölüm 3: Yalıtım seviyeleri, dielektrik deneyleri ve havadaki harici yalıtma aralıkları
TS EN 60076-4 Güç transformatörleri - Bölüm 4: Yıldırım ani darbe ve TS EN 60076-16 Güç transformatörleri - Bölüm 16: Rüzgar türbünleri için transformatörler
TS EN 60076-5 Güç transformatörleri - Bölüm 5: Kısa devreye dayanım yeteneği
TS EN 60076-6 Güç transformatörleri - Bölüm 6: Reaktörler
TS IEC 60076-8 Güç transformatörleri - Kullanma kılavuzu
TS EN 60076-10 Güç transformatörleri - Bölüm 10: Ses seviyelerinin belirlenmesi
TS EN 60076-11 Güç transformatörleri - Bölüm 11: Kuru tip transformatörler
TS EN 60076-13 Güç transformatörleri - Bölüm 13: Kendinden korumalı, sıvı doldurulmuş transformatörler
TS EN 60076-14 Güç transformatörleri - Bölüm 14: Yüksek sıcaklık yalıtım malzemeleri kullanılarak sıvı-daldırılmış güç transformatörleri
TS EN 60076-18 Güç transformatörleri - Bölüm 18: Frekans tepkisinin ölçümü
TS EN 60076-19 Güç Transformatörleri - Bölüm 19: Güç transformatörleri ve reaktörler ile ilgili kayıpların ölçümündeki belirsizliklerin tespiti için kurallar

WhatsApp