ENDÜSTRİYEL TESTLER

Akustik Testleri

İnsanlar hem işyerlerinde, hem evlerinde, hem de bulundukları iç ve dış ortamlarda gittikçe daha çok gürültüye maruz kalmaktadır. Bu nedenle her ülkede gürültü konusunda yasal düzenlemeler yapılmakta ve denetlenmektedir. Böyle olunca farklı ülkelerde farklı gürültü ölçüm yöntemleri uygulanmaması amacı ile yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çeşitli standartlar yayımlanmaktadır. Bu standartlara uygun şekilde gürültü düzeyi ölçümleri yapıldığı takdirde üretici firmalar yabancı ülkelerde de kabul gören ürünler geliştirebilmektedir.
Bugün makina mühendisliği, otomotiv sektörü, beyaz eşya ve tıbbi cihazlar için uygulanan uluslararası standartlar bulunmaktadır. Bu standartlarda ses gücü, ses şiddeti ve ses basıncı gibi bazı parametreler esas alınmaktadır. Ses gücü, belli bir kaynaktanan belli bir zaman diliminde yayılan ses enerjisinin ölçüsüdür ve watt olarak ölçülür. Her cihazın, mekandan bağımsız olarak kendisine özgü bir ses gücü vardır. Ses şiddeti, belli bir alandan geçen akustik enerjinin ölçüsüdür. Ses basıncı ise ses yüzünden statik basıncın üzerinde meydana gelen dalgalı bir basınçtır. Bir yerde insanın kulak seviyesinde algıladığı gürültü düzeyidir.
Akustik testlerinde, bir makina ve ekipmanın gürültü düzeyinin belirlenmesi ve benzer makinalar ile kıyaslanması amacı ile ses gücü parametresi kullanılmaktadır. Test edilen makina ve ekipmanın ses gücü düzeyi, iki farklı ölçüm yöntemi ile test edilmektedir:
Ses basınç düzeyi ölçümleri için: TS EN ISO 3740 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini - Temel standardların kullanımı için kılavuz
Ses şiddeti düzeyi ölçümleri için: TS EN ISO 9614 Akustik - Ses şiddeti kullanarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayini
Spesifik test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz spesifik testler çerçevesinde akustik testleri de yapmaktadır.
Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak ÖSAS akreditasyon kuruluşundan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.