ENDÜSTRİYEL TESTLER

CE Test Laboratuvarı

Artık çok sık karşılaşılan CE işaretleme ile ilgili olarak şunu belirtmekte fayda var: CE Belgesi, bir TSE belgesi değildir. CE Belgesi, kesinlikle TSE Belgesi yerine geçmez. İşin doğrusu CE Belgesi, gerçekte bir belge değildir, bir işaretleme şeklidir. Ancak sektörde CE Belgesi olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Aslında CE belgesi veya ürün üzerinde görülen CE işareti, bir kalite göstergesi de değildir. Tamamen üretici firmanın, bu ürünün Avrupa Birliği direktiflerine, dolayısıyla bizdeki yasal düzenlemelere uygun şekilde üretildiğini ve güvenlik kriterlerine uygun olduğunu ifade etmektedir. Ülkemizde de CE kapsamına giren bir ürün tüketicilere sunulurken, mutlaka üzerinde CE işareti taşımak zorundadır. Ancak işletmeler isterse, üzerlerine CE işareti koydukları ürünler için bir TSE Belgesi alabilirler. Bu durumda ürünün kalitesi de kanıtlanmış olmaktadır.

Bu arada TSE Belgesi alınırken yaptırılması gerekli bir takım testler, CE işaretleme uygulamasında da söz konusudur. Üretici firma düzenleyeceği Avrupa Birliği uygunluk belgesine dayanak olması açısından mutlaka ürün ile ilgili ölçüm, test ve analizler yaptırmak zorundadır. Ürün ile ilgili Yeni Yaklaşım Direktifi’nin koşullarına bağlı olarak bu test ve analizler üretici firmanın kendi bünyesinde kurulu laboratuvar ortamında veya dışarıdaki yetkili bir laboratuvarda yaptırılabilir. Bazı ürünler içinse, içerdikleri risk seviyesine bağlı olarak bu test ve analizlerin onaylanmış bir kuruluş tarafından yapılması ve ürünün onaylanması gerekmektedir.

İster üretici firma kendi bünyesinde bulunan bir labortuvarda bu testleri yaptırmış olsun, ister tarafsız ve bağımsız hareket eden yetkili bir laboratuvarda yaptırmış olsun, laboratuvar ortamının gelişen teknolojik cihazlarla donatılmış olması ve kabul görmüş modern test ve analiz yöntemlerinin uygulanmış olması gerekmektedir. Test sonuçları, uyumlaştırılmış standartlar ile karşılaştırılmakta ve değerlendirilmektedir.

Laboratuvar testlerini tanımlayan beş temel özellik bulunmaktadır: güvenilirlik, doğruluk, hassasiyet, özgüllük ve öngörü değeri (pozitif ve negatif). Bunlardan güvenilirlik ve doğruluk, test sonuçlarının basitçe değerlendirilmesine olanak sağlar. Ancak diğer üçü, hassasiyet, özgüllük ve öngörü değeri, sonuçların yargılanmasını gerektirir.

Test laboratuvarlarının bugün, İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practice (GLP) konseptine uygun faaliyet göstermeleri beklenmektedir. Bu uygulamanın amacı, test verilerinin kalite ve güvenilirliğini güvence altına almak, verilerin karşılıklı kabulünü sağlamak, test tekrarlarını önlenmek, insan sağlığı ve çevrenin korunmasına önem vermek, zaman, maliyet ve kaynak tasarrufu sağlamak ve deney hayvanlarını korumaktır. İyi Laboratuvar Uygulamaları, gıda maddelerinden kozmetik ürünlere, tıbbi ürünlerden pestisitlere, yem katkı maddelerinden gıda katkı maddelerine, makina ve ekipmanlardan elektrikli ve elektronik cihazlara kadar oldukça geniş bir alanda test ve analizleri kapsamaktadır.

İyi Laboratuvar Uygulamaları, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin CE işaretleme çalışmaları sırasında gerekli olan test ve analizleri yapan yetkili laboratuvarlar için de gereklidir. Bu arada laboratuvar akreditasyonu önemli bir konudur. Bir test laboratuvarının akredite olması, teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak kabul edilmektedir ve hem ulusal hem de uluslararası alanda saygınlığı ifade etmektedir. Bu şekilde müşterilere güvenilir ölçüm, test, analiz ve kalibrasyon hizmetleri verilmektedir.

Genel olarak İyi Laboratuvar Uygulamaları, klinik araştırmaların dışında, insan sağlığı ve çerve güvenliğine giren çalışmaların koordinasyonu, yapılması, kayıt altına alınması ve raporlanması koşullarını içeren bir kalite güvence uygulamasıdır.

Kuruluşumuz test hizmetleri kapsamında CE test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Test hizmetleri kapsamında verilen CE test laboratuvarı hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.