ENDÜSTRİYEL TESTLER

Delinme Testi

Delinme gerilimi, normal şekilde monte edilmiş yalıtıcı üzerinde, delinme arkına neden olan gerilimdir. Ya da kademeli olarak artan bir gerilime maruz kaldığı zaman, yalıtkanın elektriksel olarak delindiği voltaj değeridir. Bir başka ifade ile, yalıtkanın bozulduğu ve akımın yalıtkan içinden aktığı gerilime delinme gerilimi adı verilmektedir. Esas olarak delinme gerilimi bir izolasyon problemidir. Yalıtkan malzemelerin işlevini yapmalarında çok önemli bir göstergedir.

Aslına bakılırsa, süper iletkenler dışında her türlü yalıtkan maddenin bir delinme gerilimi bulunmaktadır. Buradaki problem, elektronları hareket ettirecek kadar güçlü bir elektrik alan yaratılmasıdır. Genel olarak iletkenlerin delinme gerilimi düşüktür. Zayıf elektrik alanlar bile metal elektronlarının hareket etmesine izin verir. Ancak yalıtkanların delinme gerilimi yüksektir. Örneğin kauçuk atomları elektronlarına yapışır ve bırakmaz.

Yalıtkanların, ne kadar gerilime dayandıklarını tespit etmek amacı ile gelişmiş laboratuvarlarda delinme testleri yapılmaktadır. Bu testlerde yalıtkan maddenin iki yanına gerilim farkı uygulanır ve yalıtkan parçalanana kadar gerilim giderek arttırılır. Yalıtkanın dağılmaya başladığı değer delinme değeridir.

Dielektrik kuvveti, ya da delinme gerilimi, malzemede dielektrik bir arıza üretmek için gereken en yüksek voltaj değeri olarak tanımlanır. Bir yalıtkan malzemenin direnci, o malzemenin elektrik yükünün akışına gösterdiği dirençtir. Dielektrik dayanımı, yalıtkan bir malzemenin bozulmadan önce dayanabileceği voltaj değeridir. Bu değer genel olarak malzemenin kalınlığına, test yöntemine ve test koşullarına bağlıdır.

Katı elektriksel yalıtım malzemelerinin dielektrik gerilimi değeri, Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (ASTM) ve Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) standartlarına göre belirlenir. Bu yöntem, doğrudan voltaj uygulamaları için bir kontrol ve kabul testidir. Dielektrik dayanımı, yalıtkan malzemenin kırılmadan önce, kalınlığına bölünmesi ile elde edilen en yüksek voltajdır değeridir.

Bu testlerde yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından tasarlanan standartlar esas alınmaktadır. Bunlardan birkaçı aşağıda sıralanmıştır:

 • ASTM D149-09 (2013) Elektriksel frekanslarda dielektrik bozma gerilimi ve katı elektriksel yalıtım malzemelerinin dielektrik dayanımı için standart test yöntemi

 • TS EN 60243 Yalıtkan malzemelerin elektriksel dayanımı - Deney metotları

 • TS EN 60343 Yüzeysel boşalmalar ile yalıtım malzemlerinin delinmesine karşı direncini belirlemek için deney metotları

 • TS EN 61211 Izolatörler - Hava hatları için - Anma gerilimi 1000 voltun üstünde olan - Seramik malzeme veya camdan yapılmış - Delinme deneyi

 • TS 1397 Plastikler - Endüstriyel enerji frekanslarında dielektrik delinme gerilimi ve dielektrik dayanımı tayini

 • TS 3989 EN 60156 Yalıtım sıvıları - Güç frekansında delinme gerilimi tayini

 • TS EN ISO 2376 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarıın anodik oksidasyon (eloksal kaplama)- Elektriksel delinme geriliminin tayini

Gerilime dayanılılık, yalıtkan malzemelerin en temel karakteristikleri arasındadır. Yalıtkan bir malzemeye gerilim uygulandığı zaman elektronlar kutuplanır. Gerilim değeri arttıtılırsa, az miktarda olan serbest elektronlar kopmaya başlar. Bu durumda akım malzeme üzerinden akmaya başlar. İşte yalıtkan bir malzemenin yalıtkanlığını kaybedip bozulmaya başladığı gerilim değerine delinme gerilimi denmektedir. Bazı yalıtkanların delinme gerilimleri şu şekildedir:

 • Mika 800,000 V/cm

 • Teflon 600,000 V/cm

 • Bakalit 240,000 V/cm

 • Kağıt 160,000 V/cm

 • Silikon 150,000 V/cm

 • Cam 140,000 V/cm

 • Kuvartz 80,000 V/cm

 • Hava 30,000 V/cm

Kuruluşumuz test hizmetleri kapsamında delinme testi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Test hizmetleri kapsamında verilen delinme testi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.