ENDÜSTRİYEL TESTLER

Elektromanyetik Alan Ölçümleri

Bugün teknolojinin geldiği noktada mobil telefonlar, telsizler, mikrodalga fırınlar, internet wi-fi cihazları ve daha birçok elektronik cihazlar yüzünden insanlar devamlı olarak elektromanyetik alana maruz kalmaktadır. Teknolojideki bu gelişmeler paralelinde yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından elektromanyetik alan, elektromanyetik alan kaynakları ve elektromanyetik alanın insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda araştımalar yapılmakta, sınır değerler tespit edilmekte ve elektromanyetik alandan korunma yöntemleri araştırılmaktadır.
Sadece insanlar değil, hayvanlar ve bitkiler, kısaca bütün çevre elektromanyetik alanların etkisi altında kalmaktadır. Asıl büyük tehlike, elektromanyetik kirliliğin gözle görülebilir olmaması ve etkilerinin hemen değil, zaman içinde ortaya çıkmaya başlamasıdır. Bu yüzden bugüne kadar elektromanyetik kirlilik konusunda yeterli çaba gösterildiği pek söylenemez. Ancak bütün insanlar ve hayvanlar, giderek artan oranlarda, yayılan farklı frekanslardaki elektromanyetik alanlara maruz kalmaktadır.
Bu çevrede oluşan elektromanyetik alanlar için farklı kuruluşlar tarafından bazı güvenlik standartları oluşturulmuştur. Ülkemizde bu konuda ICNRP (Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu) standartları uygulanmaktadır.
Elektrik yüklü bir cisim, elektrik yüklü başka bir cisme itme veya çekme kuvveti uygulamaktadır. Bu kuvvet uzaklığın karesi ile ters orantılıdır ve gücü azalsa da çok uzak mesafelere kadar yayılabilir. Her elektrik yükü belli bir elektrik alanı oluşturmaktadır. Elektrik yükleri yer değiştiği zaman manyetik alan oluşmaktadır. Manyetik alan şiddeti mesafe arttıkça düşer. Elektromanyetik alan, elektrik yüklü cisimlerin çevrelerinde yarattıkları bir etkidir. Elektromanyetik alanlar elektrik ve manyetik alanların biraraya gelmesi ile oluşmaktadır.
Spesifik test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz spesifik testler çerçevesinde elektromanyetik alan ölçümleri de yapmaktadır.
Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak ÖSAS akreditasyon kuruluşundan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.