ENDÜSTRİYEL TESTLER

Filtre Testleri

HEPA, yüksek etkinlikte partiküle hava anlamına gelen high efficiency particulate air ifadesinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. Piyasada sıkça karşılaşılan HEPA filtre, yüksek verimli partikül emici filtre demektir, yani bir tür hava filtresidir. Bu filtreler ilk olarak, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’de yürütülen atom bombası projesi dahilinde bir güvenlik önlemi olarak tasarlanmıştır.

Günümüzde, genel olarak hastanelerde, laboratuvarlarda, alerjik rahatsızlıklar yaşayan kişilerin evlerinde ve toplu yaşama alanlarında havayı temizlemek amacı ile kullanılmaktadır. HEPA filtreleri, boyutları 0.3 mikrondan daha küçük partikülleri bile tutabilmektedir. Örneğin, bakteri, polen, virüs, hayvan tüyü, ev akarı, sigara dumanı gibi partikülleri yüzde 99.7 gibi bir oranda yakalayabilmektedir. Bugünlerde sigara içilen alanların HEPA filtre ile temizlenmesinin zorunlu olması konusunda talepler bulunmaktadır.

Filtre testleri, filtrelerin hasarsız olduklarını, kurulumda kaçakların olmadığını ve beklenen performansta çalıştığını tespit etmek için yapılmaktadır. Filtre yüzeyinde ve contalarında küçük kaçaklar olması veya filtrenin hasarlı olması doğru çalışmasını engelleyebilir ve sızdırmazlık özelliğini bozabilir. Kısaca testler, filtre sistemlerinin doğru kurulduğunu teyit etmek için önemlidir. Yoksa sistemin etkinliği bu testler ile kontrol edilemez. Bu testler sırasında filtre üstüne bir aerosol (havada uçuşan parçacıklar) verilmekte ve arkasından filtre altı ve destek çerçevesi taranmaktadır.

Bu testlerde yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından tasarlanan standartlar esas alınmaktadır. Bunlardan birkaçı aşağıda sıralanmıştır:

  • TS EN ISO 14644 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar

  • TS ISO 9855 Çevre havası - Filtrelerde tutulan partiküler aerosollerdeki kurşunun tayini - Atomik absorpsiyon spektrometrik metodu

  • TS ISO 10473 Ortam havası - Bir filtrede toplanan tanecikli madde kütlesinin ölçülmesi - Beta ışını absorpsiyon yöntemi

  • TS EN 14799 Genel hava temizlemesinde kullanılan hava filtreleri - Terimler ve tarifler

  • TS EN ISO 16890 Genel havalandırma için hava filtreleri

  • TSE K 536 Havalandırma üniteleri - Binalarda kullanılan metalik ve sentetik filtreler - Özellikler ve deneyler

Havalandırma sistemlerinin uzun süreli kullanımları sonrasında veya montaj işlemleri sırasında, filtrelerin içinde hava kaçakları oluşabilir. Filtre testleri bu tür kaçakların, standartlarda kabul edilen limitler içinde olup olmadığını tespit etmek amacı ile yapılmaktadır.

Filtreler, arasından geçen havadaki çeşitli boyutlardaki partikülleri tutan çok katmanlı bir ekipmandır. HEPA filtreleri 1940’lı yılların başında havadan yayılan radyoaktif kirleticilerin yayılmasını önlemek için kullanılmıştır. Daha sonra günlük yaşamda, binalarda havadaki virüsleri, bakterileri, mantarları, polenleri ve örneğin duman partikülleri ve toz gibi partiküllü maddeleri toplamak üzere ticari olarak üretilmeye başlanmıştır. Daha sonra teknolojik gelişmeler paralelinde, bilgisayar, elektronik, havacılık ve nükleer enerji sektörölerinde de yüksek verimli hava filtrelerine ihtiyaç duyulmuştur. Özellikle 1970’lerden itibaren Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere diğer ülkelerde katı hava kirliliği yasaları çıkmaya başlamış ve toplumda, temiz havanın önemi konusunda farkındalık yaratılmıştır.HEPA filtreler, membran filtreler gibi eleklerin veya süzgeçlerin hareketine dayanmaz. HEPA filtreler belli bir boyuttan daha büyük parikülleri yakalar. Genel olarak bu filtreler, 0.5 ila 2 mikrometre arasında çapı olan bir fiberglas elyaf tabaka içerir. Motorlu bir fan ile sağlanan hava akımı, partiküllerin elyaflara yapışmasını sağlar. En küçük parçacıklar gaz molekülleri ile çarpışır ve filtre içinden geçişi yavaşlar ve sıkışma ihtimali artar.

Kuruluşumuz test hizmetleri kapsamında filtre testi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Test hizmetleri kapsamında verilen filtre testi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.