ENDÜSTRİYEL TESTLER

Hidrostatik Basınç Testleri

Hidrostatik, durgun veya hareketsiz halde bulunan sıvılardan doğan basınç ve kuvvetleri ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Esas olarak hidrostatik biliminin konusu, denge halinde bulunan sıvıların denge koşullarını incelemektedir. Durgun veya hareketsiz sıvılarda, herhangi bir sürtünme veya iç kuvvet uygulaması yoktur. Sadece basınç kuvvetlerinin yaptığı etki söz konusudur. Sıvılarda gerilmenin yönle bir ilgisi olmaz, farklı yanlarda oluşan basınç, aynı noktada kalır ve değişmez. Ayrıca sıvının basıncı her yönde aynıdır ve doğrudan doğruya noktanın sıvı içindeki yerine bağlıdır.
Hidrolik sistemlerde basınç ölçen cihazlara manometre veya basınç ölçer denmektedir. Kuru manometreler, bir metalin basınç karşısında gösterdiği tepkiden yararlanılarak tasarlanmıştır. Sıvı manometreler ise birleşik kaplar esasından hareketle geliştirilmiştir. Manometre ile yapılan ölçümlerde önemli olan, basıncın ölçüldüğü nokta ile manometrenin kullanıldığı yer arasındaki yükseklik farkıdır.
Basınç, herhangi bir akışkan tarafından birim alana uygulanan kuvvettir. Kısaca basınç, sıvının ağırlığının bir sonucudur. Büyük basınçlar elde etmek amacı ile, yükseklikten tasarruf etmek için civa gibi yoğun akışkanlar tercih edilmektedir.
Hidrostatik basınç testleri veya kaçak sızdırmazlık testleri, malzemenin veya kaynağın basınç altında gösterdiği davranış değişikliklerini tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. Genel olarak hidrostatik basınç testleri, buhar kazanları, kalorifer kazanları ve kızgın yağ kazanları gibi kazanların, buhar tesisatı, su tesisatı ve benzeri boru hatlarının, LPG tankı, hava tankı ve beneri yakıt tanklarının dayanıklılık düzeylerini ve olası kaçak durumlarını tespit etmek için başvurulan standart bir yöntemdir.
Spesifik test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz spesifik testler çerçevesinde hidrostatik basınç testleri de yapmaktadır.
Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak ÖSAS akreditasyon kuruluşundan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.