ENDÜSTRİYEL TESTLER

İklim Şartları Testleri

İşletmeler, ürettikleri ürünlerin, dünyanın bir başka yerindeki iklim koşullarında nasıl bir performans göstereceklerini bilmek istemektedir. Bu şekilde ürünlerini dünyanın her yerinde pazarlama imkanı bulmaktadır. Bu testlerin doğru ve güvenilir yapılabilmesi açısından, teknolojik imkanlardan yararlanarak tasarlanan iklimsel test odalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu test odalarında yüksek sıcaklık ve nem hassiyeti, test edilecek ürün özelliklerine uygun şekilde hazırlanabilmektedir. Bu sayede ürünler, istenilen farklı iklim koşullarında test edilmiş olmaktadır. İklimsel test odalarının içinde, ihtiyaca uygun şekilde, artı eksi 0,1 derece sıcaklık ve yüzde 1’e kadar nem hassiyeti sağlanabilmektedir.
Özellikle büyük beyaz eşya üreten firmalar, klimalardan buzdolaplarına, su sebillerinden çamaşır makinalarına kadar çok çeşitli ürünlerini, bu iklimsel test odalarında çeşitli iklim şartlarında test etmek imkanı bulmaktadır. Bu testler sayesinde ürünlerin gönderilen iklim koşullarında çalışıp çalışmadığı ve çalışıyorsa ne miktarda enerji tükettiği tespit edilmiş olmaktadır.
Test ve muayene kuruluşları bünyesinde bulunan iklimsel test odaları, eksi 50 ile artı 80 derece arasında düşük sıcaklık grubunda ve artı 80 ile 250 derece arasında yüksek sıcaklık grubunda ürünlerin iklim şartları testlerini yapabilecek kapasitededir. Ayrıca yüzde 10 ile 100 arasında bağıl nem koşulları yaratılabilmektedir. Değişken fan hızları sayesinde bu şekilde talep edilen iklim koşulları birebir yaratılmaktadır. İklimsel test odaları tamamen bilgisayar kontrolü ile yönetilmektedir.
Spesifik test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz spesifik testler çerçevesinde iklim şartları testleri de yapmaktadır.
Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak ÖSAS akreditasyon kuruluşundan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.