ENDÜSTRİYEL TESTLER

İklimlendirme Testleri

İklimlendirme sistemleri kurulurken dikkate alınan birçok temel kriter bulunmaktadır. Örneğin, sıcaklık, nem, iç hava kalitesi, hava hızı veya hava hareketi, saatteki hava değişim sayısı, iç hava basıncı talepleri, dış hava tasarım değerleri, sağlık, yangın ve patlama gibi güvenlik endişeleri, güvenirlik, cihazların ömrü, elektrik, su ve doğal gaz gibi işletme maliyeti, akustik ve titreşim bu kriterler arasındadır.
Bugün konut veya çalışma amaçlı kullanılan modern binaların havalandırma problemlerini aşmak ve bunun yanında hava kirliliğine neden olmamak için, iklimlendirme sistemlerinin kontrolü büyük önem taşımaktadır. Bu binalarda kurulan HVAC sistemleri, insanların bulundukları ortamlarda hava kalitesini iyileştirmekte ve optimum sıcaklıklarda konfor koşulları yaratmaktadır. HVAC, İngilizce Heating, Ventilating and Air Conditioning ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır ve ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri anlamına gelmektedir. Havalandırma sektörünün bütün dallarını kapsayan HVAC sistemleri makine mühendisliğinin temel faaliyet alanına girmektedir.
İklimlendirme kapalı bir otamdaki havanın temizlik, sıcaklık, nem, hava dolaşımı ve benzer koşulların aynı anda kontrol edilmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle sadece soğutma amaçlı değil ısıtma amaçlı olarak da kullanılmaktadır. İklimlendirme sistemleri özellikle çalışma ortamlarında çalışanların konforunu, sağlıklı olmalarını ve işlerini daha verimli bir şekilde yapmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle ortamdaki havanın nem, sıcaklık, temizlik değerleri ve iklimlendirilen havanın verimli bir şekilde sağlanıp dağıtılması önemli olmaktadır.
Spesifik test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz spesifik testler çerçevesinde iklimlendirme testleri de yapmaktadır.
Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak ÖSAS akreditasyon kuruluşundan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.