ENDÜSTRİYEL TESTLER

Kimyasal Madde Testi

Kimyasal test ve analizler, kimyasal maddelerin güvenliğini, kalitesini, verimliliğini, kontrolünü, tutarlılığını ve günlük yaşamı etkileyen birçok faktörün sağlanmasında esastır. Kimyasal madde testlerinin büyük çoğunluğu, biyolojik, inorganik, enstrümantal, kalitatif, kantitatif, organik ve ıslak (klasik) testler şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu testler, kumaş, toprak, plastik, gaz, su ve gibi herhangi bir şey için talep edilebilir.

Kimyasal test ve analizler, çeşitli sektörlerde, bir yandan yasal düzenlemelere uyum sağlamak, bir yandandan yerli ve yabancı standartlara uygun üretim yapmak, bir yandan da üretimde kullanılan kimyasal madde ve malzemelerin kompozisyonunu ve kalitesin, anlamak için son derece önemlidir.

Yerli ve yabancı birçok kuruluş, farklı sektörlerde üretilen ürünler için çok sayıda standartlar geliştirmiştir. Bu kuruluşlar şunlardır:

  • Elektronik Bağlama Endüstrisi Birliği (IPC): Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafından akredite edilen bu kuruluş, elektronik ekipman için montaj ve üretim gereksinimlerini belirleyen standartlar geliştirmektedir. Bugün elektronik üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, IPC-A-610 Elektronik montajların kabul edilebilirliği de dahil olmak üzere birçok IPC standartlarını uygulamaktadır.

  • Amerikan Test ve Malzemeler Derneği (ASTM), malzeme, ürün ve hizmetler için teknik standartlar yayınlayan bir başka standardizasyon kuruluşudur. ASTM tarafından, bazıları belli ülkelerde zorunlu olan 12 binden fazla standart yayınamıştır.

  • ABD Savunma Bakanlığı (MIL), ürünlerin belli gereksinimleri karşılamasını sağlamak için MIL-STD ve MIL-SPEC standartları yayınlamıştır. Bu standartlar sadece savunma sanayiinde faaliyet gösteren işletmeler tarafından değil, aynı zamanda yüksek kalite ve güvenilirliğe sahip teknik kuruluşlar tarafından da kullanılmaktadır.

  • Sigorta Laboratuvarları (UL), ürünleri değerlendirmek, bileşenleri ve malzemeleri test etmek ve ayrıca çevresel açıdan sürdürülebilir ürünleri değerlendirmek için standartlar tasarlayan, bağımsız bir güvenlik bilimi kuruluşudur.

  • Nihayet Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), dünya genelinde en fazla esas alınan standart geliştiren bir kuruluştur.

Günümüzde Elektronik Bağlama Endüstrisi Birliği (IPC) ve Amerikan Test ve Malzemeler Derneği (ASTM) tarafından geliştirilen standartlar, işletmelerin ürün bileşenlerini değerlendirirken yardımcı olabilecek her türlü kimyasal testlere rehberlik etmektedir.

Örneğin alaşımların bileşimini belirlemede IPC/J-STD-001 ve IPC/J-STD-006 standartları esas alınmaktadır. Metal ve alaşımlı üretim talebinin artması ile birlikte güvenlik ve güvenilirlik gereksinimleri daha önemli olmuştur. IPC-SM-650 standardı, temel çevresel, fiziksel ve elektriksel testler gibi elektronik ve elektrikli parçaların test edilmesi için yöntemler oluşturmaktadır.

Ağır metaller ve kurşun içeriğinin tespiti, kimyasal testlerin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Bu testler plastiklerde, boyalarda, kaplamalarda, kompozitlerde, lehimlerde ve diğer malzemelerde kurşun elementlerini test etmeye yönetliktir. Örneğin ASTM E1613 standardı, binalardan kaynaklanan kurşun tehlikelerinin azaltılması amacı ile, toz, toprak, hava partikülleri ve kurutulmuş cips numunelerin toplanması ve hazırlanmasına yöneliktir.

Bazı iyonik maddeler korozyona neden olmakta ve hatta elektrik performansında problemler yaratmaktador. İyon kromatografisi, besin, toprak ve suyun saflığına ilave olarak moleküler maddelerin ve minerallerin kalitesini belirlemeye yönelik test yöntemidir. Bu konuda IPC-TM-650 standardı esas alınmaktadır.

Viskozite, kalite kontrol amaçlı olarak kullanılan sıvı akış özelliklerinnden biridir. Saflık testi, elektronik sektöründe kullanılan malzemelerin saflığını belirlemek için yapılmaktadır. Her iki konudada testlerde IPC-TM-650 standardı esas alınmaktadır.

Kuruluşumuz test hizmetleri kapsamında kimyasal madde testi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Test hizmetleri kapsamında verilen kimyasal madde testi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.