ENDÜSTRİYEL TESTLER

Kırılma Dayanım Testleri

Çeşitli malzemelerin düz kırılma veya kenar kırılma testleri, bu malzemelerin kullanıldığı ürünlerin çeşitli koşullar altındaki dayanıklılığını tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. Örneğin kağıt sektöründe mukavva malzemelere düz kırılma ve kenar kırılma testleri uygulanmaktadır.
Düz kırılma testlerinde esas olarak şu standartlar dikkate alınmaktadır:
TS EN ISO 3035 Oluklu mukavva - Yüzey ezilme dayanımı tayini standardı
TAPPI T 825 Oluklu mukavva levhanın düz kırma testi - Sert destek yöntemi
Bu normlara uygun gerçekleştirilen düz kırılma testlerinde tek oluklu bir test malzemesi yüzeyine dikey basınç uygulanmaktadır. Mukavvanın bu basınca karşı gösterdiği direnç, bu malzemenin işlenmesi ve kullanımı sırasındaki davranışları konusunda bilgi vermektedir. Bu testler yapılırken uygulanan kuvvetin, test örneğine dikey uygulanması gerekmektedir. Kırılma enerjisi veya eğriler, olası bir hasarın derecesi hakkında bilgi vermektedir.
Kenar kırılma testlerinde ise esas olarak şu standartlar dikkate alınmaktadır:
TS EN ISO 3037 Oluklu mukavva - Kenar ezilme dayanımı tayini (mumlanmamış kenar metodu) standardı
TAPPI T 811 Oluklu mukavvanın kenar dayanımı sıkıştırma mukavemeti (kısa sütun testi)
Bu normalara uygun gerçekleştirilen kenar kırılma testleri, mukavvaların stabil dalgalar karşısında direncini tespit etmek için yapılmaktadır. Bu testler yapılırken uygulanan kuvvetin, test örneğine dikey yönlendirilmesi gerekmektedir. Kenar kırılma dayanım testleri kağıt sektöründe kalite kontrollerinde çok önem verilen McKee yöntemine göre yapılmaktadır. Bu testler sırasında test örneğinin temiz, doğru açılarla kesilmiş ve hasarsız olması önemlidir.
Spesifik test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz spesifik testler çerçevesinde kırılma dayanım testleri de yapmaktadır.
Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak ÖSAS akreditasyon kuruluşundan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.