ENDÜSTRİYEL TESTLER

Kopma Testi

Bir malzemenin kopma veya yırtılma özelliklerini belirlemek için kopma testleri yapılmaktadır. Özellikle tekstil sektöründe kumaşların mukavemetini belirlemek için baş vurulan mekanik testlerden biri kopma testleridir. Çekme veya uzama testleri ile aynı anlamda gerçekleştirilen kopma testlerinde bir malzemeye, parçalanıncaya veya uzama sınırına ulaşılıncaya kadar özel bir cihaz ile bir çekme gücü uygulanmaktadır. Kopma testleri, kumaşlar yanı sıra film, kauçuk veya membran gibi başka malzemelerin dayanma gücünü belirlemek için de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ürün arızalarını anlama ve önleme konusunda kopma testleri kritik bir öneme sahiptir. Bu testler ile uzun süreli stresin malzemeler üzerindeki etkisine dair değerli bilgiler elde edilmektedir. Gelişmiş laboratuvarlarda, metal, kompozit ve plastik malzemeler dahil olmak üzere çeşitli malzemeler için standart ve gelişmiş test yöntemleri uygulanmaktadır.

Kopma testleri, üretici firmalara ürünlerinin zaman içindeki performansları hakkında önemli veriler sağlayan özel mekanik test hizmetleridir. Test sırasında, bir malzeme kesin bir sabit yük altında belli bir süre boyunca, çok yüksek sıcaklıklarda, arıza oluşuncaya kadar tutulmaktadır. Daha sonra, uzun süreler boyunca fiziksel ve termal stres altında kalan malzeme özellikleri analiz edilmektedir.

Kopma kopması, stres altındaki bir malzemenin ortaya çıkan ani ve tam bir arızasıdır. Bu testlerde yükler çekme, bükme, bükülme, çift eksenli veya hidrostatik yöntemlerle yapılmaktadır. Malzemenin gördüğü deformasyon, zamanın bir fonksiyonu olarak ölçülmektedir.

Deformasyona uğrama ve kopma testleri veya gerilme ve kopma testleri, genel olarak bir malzemenin deformasyonunu belirlemek için yapılmaktadır. Bu testlerde, kırılma ile sonuçlanacak malzemelerin, kırılma noktasının altındaki güçleri ölçülmekte ve mekanik değişimleri izlenmektedir. Esasen bir stres-kopma testi, kopma zamanını ölçmek için uygulanmaktadır.

Kopma testlerinde, Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından belirlenen şu test yöntemleri dikkate alınmaktadır:

ASTM D2990-17 Çekme, basınç ve eğilme deformasyonu ve plastiklerin kopma özelliği için standart test yöntemleri

ASTM E139-11 Metalik malzemelerin sürünme, sürünme-kopma ve gerilme-kopma testleri için standart test yöntemleri

ASTM E292-18 Malzemelerin yırtılma süresi çentik gerginlik testlerini yapmak için standart test yöntemleri

ASTM E328-13 Malzemeler ve yapılar için stres gevşetme testleri için standart test yöntemleri

Bu sayılanlar dışında ayrıca kopma testlerinde şu standartlar da dikkate alınmaktadır:

BS EN 2002-005 Metalik malzemeler - Havacılık serisi - Metalik malzemeler için test yöntemleri -

Bölüm 005: Kesintisiz sünme ve gerilme-kopma testi

BS EN ISO 204 Metalik Malzemeler - Gerilimde tek eksenli sürünme testi - Test yöntemi

Bu test yöntemlerinin herbiri, belirtilen çevresel koşullar altında çekme dayanımı ve plastiklerin sürünme kopmalarını belirlemeye yöneliktir. Zamanın bir fonksiyonu olarak deformasyon miktarını saptamak ve sabit sıcaklıkta sabit çekme kuvvetleri altındaki malzemelerin yeterli kuvvet mevcut olduğunda kopma süresini ölçmek için yapılmaktadır. Ayrıca bu testler ile malzemelerin temel gereksinimleri belirlenmektedir.

Kısaca kopma testleri, test süresi boyunca numunenin kopması için geçen zamanın ölçülmesine odaklanmaktadır. Kalıcı plastik uzama da bu testler ile tespit edilmektedir. Sıcaklık ve nem gibi çevresel koşullar, bir malzemenin kopma dayanımını büyük ölçüde etkilemektedir. Düşük sıcaklıklar ve kuru hava, malzemenin parçacıklarını bağlayan nemi alma eğilimindedir. Bu durum malzemeyi daha kırılgan hale getirir. Daha yüksek sıcaklıklar ve nemli ortamlar ise malzemenin nemi tutmasına yardım eder ve böylece malzemenin kopma dayanımını arttırır.

EUROLAB, çok sayıda laboratuvar hizmetleri kapsamında kopma testleri de gerçekleştirmektedir. Bu testler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Laboratuvar hizmetleri kapsamında verilen kopma test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka test hizmetleri de vermektedir.