ENDÜSTRİYEL TESTLER

Kül Testi

Kül içeriği, bir gıda maddesinde bulunan toplam mineral miktarının bir ölçüsüdür. Mineral içerik, kalsiyum, sodyum, potasyum ve klor gibi bir gıdada bulunan spesifik inorganik bileşenlerdir. Gıdalarda kül ve mineral içeriğinin belirlenmesi şu sayılan nedenlerle önemlidir:

  • Beslenme değerleri: Mevcut konsantrasyon ve konsantrasyondaki mineraller genellikle yiyeceklerin etiketinde belirtilmelidir.

  • Kalite: Birçok gıda maddesinin kalitesi, tadı, görünümü, dokusu ve dengesi, içerdiği minerallerin konsantrasyonuna ve türüne bağlıdır.

  • Mikrobiolojikal denge: Belli mikroorganizmaların gelişmesini engellemek için, bazen yüksek mineral içerikleri kullanılır.

  • Beslenme: Bazı mineraller sağlıklı bir diyet için esastır (örneğin kalsiyum, sodyum, potasyum ve klor gibi), bazıları ise zehirleyici olabilir (örneğin kurşun, cıva, kadmiyum ve alüminyum gibi).

  • İşleme: Guda maddelerinin hazırlanması sırasında mineral içeriklerini bilmek önemlidir, çünkü bunlar, gıdaların fizikokimyasal özelliklerini etkiler.

Kül, suyun ve oragnik maddenin gıda içindeki toplam mineral miktarının bir ölçüsüdür. Kül testlerine uygulanan analitik teknikler, minerallerin bir gıda içindeki diğer bileşenlerden ölçülebilir bir şekilde ayırt edilebileceği gerçeğine dayanmaktadır. Bu konuda en yaygın yöntem, düşük uçuculuğa sahip minerallerin, ısıtma yoluyla, tahrip edilmeden diğer gıda bileşenlerinden ayrılmasıdır. Gıdaların kül içeriğini belirlemek için kullanılan üç temel analitik yöntem, bu ilkeye dayanmaktadır. Bu yöntemler şunlardır: kuru külleme, ıslak külleme ve düşük sıcaklıkta plazma kuru külleme. Genede, analiz edilen gıda maddesinin türüne, neden analiz yapıldığına ve mevcut ekipmana bağlı olarak bu yöntemlerden biri uygulanır.

Kül testleri aynı zamanda spesifik minerallerin analizi için numunelerin hazırlanmasında, atomik spektroskopi uygulamasında ve başka geleneksel yöntemlerde de kullanılmaktadır.

Taze gıda maddelerinin kül içeriği nadiren yüzde 5 değerini aşar. Ancak bazı işlenmiş gıdalarda, örneğin kurutulmuş dana etinde kül değeri yüzde 12 gibi yüksek orana çıkabilir.

Tüm gıda analiz süreçlerinde olduğu gibi, kül testinde de analiz edilen gıda maddesini temsil eden numuneyi dikkatli seçmek ve analizden önce kompozisyonunun değişmemesini sağlamak çok önemlidir. Nem oranı yüksek olan numuneler çoğu zaman, külleme sırasında sıçramayı önlemek için kurutulur. Yüksek yağ numuneleri ise genelde bir çözücü içinde ekstre edilir.

Kuru külleme işleminde, yüksek sıcaklıklı bir kül fırını kullanır (500 - 600 derece). Bu şekilde su ve diğer uçucu malzemeler buharlaştırılır ve havadaki oksijenin varlığında karbondioksit ve azot gibi organik maddeler yakılır. Mineraller, oksitler, sülfatlar, fosfatlar, kloritler veya silikatlara dönüştürülür.

Test edilecek gıda maddesi, mevcut kül konsantrasyonunu belirlemek için kül testi öncesinde ve sonrasında tartılır. Kül içeriği kuru veya ıslak olarak ifade edilebilir. Kül testlerinde kullanılan potalar, kuvars, payreks, porselen veya çelik gibi farklı türlerdedir. Uygun bir potanın seçimi, analiz edilen gıda maddesine ve kullanılan fırın sıcaklığına bağlıdır. Porselen potalar en yaygın olanlardır.

Kül testlerinde dikkate alınan birkaç standart şu şekildedir:

  • TS 11027 Gıda katkı maddeleri ile ilaç ve kozmetik yardımcısı maddeleri - Kül tayini

  • TS EN 1135 Meyve ve sebze suları - Kül tayini

  • TS 5816 EN ISO 3593 Nişasta - Kül tayini

  • TS ISO 763 Meyve ve sebze mamulleri - Hidroklorik asitte çözünmeyen kül tayini

  • TS ISO 6884 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Kül tayini

Kuruluşumuz test hizmetleri kapsamında kül testi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.Test hizmetleri kapsamında verilen kül testi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.