ENDÜSTRİYEL TESTLER

Mekanik Test Laboratuvarı

Malzemelerin farklı dış yüklere mekanik olarak tepki göstermesi, birçok bilim, mühendislik ve endüstri alanı için büyük önem taşımaktadır. Mühendislik bileşenlerinin işlevselliği tükendiği anda, bunu yapısal başarısızlık takip eder. Genel olarak, bir bileşenin işlevsiz duruma gelmesinin üç ana nedeni bulunmaktadır: aşırı deformasyon (elastik veya elastik olmayan), kırılma ve aşınma.

Bunlardan aşırı elastik deformasyon, malzemenin elastik özellikleri ile kontrol edilmektedir. Aşırı elastik olmayan deformasyon ise, gerilme mukavemeti, gerilme sertliği ve sertlik gibi plastik malzeme özelliklerine dayanır. Malzemenin mekanik özellikleri, belli bir dış kuvvete verdiği tepki ile ilgilidir. Bu nedenle farklı malzeme özelliklerini ölçmek için standart mekanik test yöntemleri uygulamak gerekmektedir.

Malzeme testleri, hammaddelerin ve bileşenlerin hem fiziksel hem de mekanik özelliklerini tespit etmek için kullanılan yöntemlerdir. Çelik, seramik veya kompozit malzemelere kadar hemen hemen her malzeme mekanik testlere tabi tutulabilir. Gelişmiş laboratuvarlarda, çok çeşitli malzemelerin test edilmesinde ortaya çıkan zorlukları aşmak için kapsamlı bir dizi yüksek performanslı test makinası kullanılmaktadır.

Genel olarak mekanik testler şu hususlara odaklanmaktadır: deformasyon gücü, kesme dayanımı, tutunma gücü, yırtılma dayanımı, bağ kuvveti, delaminasyon gücü (kompoziti oluşturan tabakaların birbirinden ayrılma gücü), kırılma dayanımı, ezilme dayanımı, sürünme ve stres gevşeme gücü, sürtünme katsayısı, elastik limit, eğilme dayanımı, süneklik, tokluk, delinme dayanımı, sıkıştırma dayanımı, uzama dayanımı ve soyma dayanımı.

Mekanik test cihazları, üretim, kalite kontrol, eğitim, araştırma veya laboratuvar ortamlarında kullanılmaktadır ve yukarıda sayılan kapsamlı test yetenekleri nedeniyle bu cihazlar, çeşitli sektörlerde çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Örneğin, elektronik ürünler, otomotiv ürünleri, kağıt ürünler, tıbbi ürünler, yapı malzemeleri, metal malzemeler, plastik malzemeler, tekstil ürünleri, ambalaj ve paketleme ürünleri ve ahşap ürünler için meknaik testler yapılmaktadır.

Özellikle metaller ve metal alaşımları, çeşitli sektörlerde mekanik tasarımda en fazla tercih edilen malzeme çeşitleridir. Genel olarak metaller, yük taşıyan elemanlarda kullanılmaktadır ve mekanik yükler altında malzemelerin davranış özelliklerine mekanik özellikler denmektedir. Böyle olunca malzemelerin mekanik özelliklerini bilmek, üretici firmalar açısından büyük önem taşımaktadır.

Mekanik özelliklerde, hem malzemenin iç yapısının, yani mikroyapının, hem de atomlararası bağ kuvvetlerinin etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle bir malzemenin iç yapısını değiştirerek farklı mekanik özellikler elde edilmektedir. Metallerin mekanik özelliklerini anlamak için çok farklı testler uygulanmaktadır.

Metallerin başlıca mekanik özelliği gerilmedir. Etki eden kuvvet kesite dik ise ve uzama veya kısalma şeklinde boy değişimlerine neden oluyorsa buna normal gerilme denir. Ancak kuvvet kesit içinde ise ve açısal bir değişime yol açmıyorsa, buna kayma gerilmesi denir.

Ürün tasarımında en çok önem verilen özellik, malzemenin dayanma gücü ve şekil değiştirebilme kabiliyetidir. Bu özelliği belirlemek için çekme testleri uygulanmaktadır. Çalışma koşullarında yük basma şeklinde ise, bu durumda basma testleri uygulanmaktadır. Bir malzemenin, yüzeyine batırılan sert bir cisme karşı gösterdiği direnci belirlemek için sertlik testleri yapılmaktadır.

Malzemeyi gevrek davranmaya iten koşullar altında malzemenin dinamik tokluğunu ölçmek için çentik darbe testleri yapılmaktadır. Genel olarak sünek malzemeler, düşük sıcaklıkta zorlama veya kuvvetin ani uygulanması durumunda plastik şekil değişimi yapamaz ve gevrek davranış gösterir. Bu durumu tespit etmek için Charpy veya Izod testleri yapılmaktadır.

Kuruluşumuz test hizmetleri kapsamında mekanik test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Test hizmetleri kapsamında verilen mekanik test laboratuvarı hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.