ENDÜSTRİYEL TESTLER

Nemli Ortam Testleri

Çeşitli sektörlerde yürütülen faaliyetler sırasında ürün özelliklerine bağlı olarak ortam havasının kalitesi büyük önem göstermektedir. Sağlıklı çalışma ortam elde edebilmek için öncelikle ortam havası hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Ortamda bulunan havanın niteliği, ortamın sağlıklı olmasını etkileyen en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Çünkü ortam havasının niteliği, ortamda zararlı mikroorganizmaların yaşamasına, hatta hızlıca üremesine neden olmaktadır. Bu açıdan ortam havasında bulunan nem miktarı son derece önemlidir. Yüksek oranda nem barındıran bir ortam, çok sayıda bakterinin kolayca üremesi açısından mükemmel bir ortam demektir. Ayrıca bu nemli ortamlar, küf oluşumu açısından da oldukça elverişlidir.
Bunun yanı sıra nem birçok maddenin ortak düşmanıdır. Ortamda bulunan nem organik maddelerin çürümesine, metallerin aşınmasına ya da bir takım tesisatın paslanmasına ve parçalanmasına neden olmaktadır.
Esas olarak nem, havada bulunan su buharı miktarıdır. Nem ölçümlerinde, mutlak nem, bağıl nem ve spesifik nem miktarları hesaplanmaktadır. Mutlak nem, belli bir hacimde yer alan nem miktarıdır. Bağıl nem havada bulunan nem miktarının, o havada bulunacak en yüksek nem miktarına oranıdır. Bağıl nem sıcaklık ile ters orantılıdır. Spesifik nem ise, bir gazda bulunan su buharı miktarının gaz ağırlığına oranıdır. Genelde hava durumunda açıklanan ve bu yüzden en sık karşılaşılan nem, bağıl nemdir.
Spesifik test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz spesifik testler çerçevesinde nemli ortam testleri de yapmaktadır.
Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak ÖSAS akreditasyon kuruluşundan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.