ENDÜSTRİYEL TESTLER

Otomotiv Ürün Testleri

Otomotiv sektöründe ve özellikle otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren bütün işletmeler, küresel pazarlarda büyümek, rekabet güçlerini yükseltmek ve pazarda daha hızlı hareket edebilmek için yüksek güvenliğe ve kaliteye ulaşmak zorundadırlar. Bu sektör son derece rekabetçi bir sektördür. Eğer bu üretici veya tedarikçi firmalar piyasada tutunmak ve rakip firmaların önüne geçmek istiyorlarsa üretim faaliyetlerinde sürdürülebilir kaliteyi ve güvenlik standartlarını yakalamak zorundadır.
Otomotiv güvenliği konusunda test ve belgelendirme hizmeti veren kuruluşlar, çalışmalarında öncelikle TS 16949 standardını esas almaktadır (TSE ISO/TS 16949 Kalite yönetim sistemleri - Otomotiv üretimi ve ilgili yedek parça üreticisi kuruluşlar için ISO 9001 standardının uygulanmasına dair özel şartlar). Bu standart, şu sayılan durumlarda, üretici firmalar açısından kalite yönetim sisteminin karşılaması gerekli koşulları kapsamaktadır:
Tüketiciler, uygulanabilir yasal düzenlemelerin koşullarını karşılayan ürünün, bu koşulları düzenli olarak sağlama yeteneğini göstermeye ihtiyaç duyarsa.
Üretici firmalar, sistemin sürekli iyileştirilmesi ile mevcut yasal düzenlemelerin koşullarına uygunluk güvencesi için gereken süreçler dahil, sistemi etkin olarak uygulayarak müşteri memnuniyetini arttırmayı amaçlarsa.
Üretici firmalar bu standart yanı sıra ISO 26262 standardına da uymaktadır (ISO 26262 Yol araçları - İşlevsel güvenlik standardı). Otomotiv üretici firmaları, ürünlerini tasarlamak ve test etmek amacı ile standartlaştırılmış uygulamaları tercih etmektedir. Bu nedenle bu standart, güvenlik açısından kritik bileşenlere odaklanmakta ve uluslararası standart ihtiyaçlarını karşılamaktadır ve gerekli test süreçlerini ve uygunluğunu kapsamaktadır.
Spesifik test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz spesifik testler çerçevesinde otomotiv ürün testleri de yapmaktadır.
Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak ÖSAS akreditasyon kuruluşundan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.