ENDÜSTRİYEL TESTLER

Şok Testi

Mekanik testler kapsamında gerçekleştirilen şok testleri, ürünlerin kırılganlığını doğru bir şekilde ölçmek için yapılmaktadır. Bu testler sırasında elde edilen veriler, ürünlerin gerçek dünya ortamına dayanıp dayanmayacağını anlamanın anahtarıdır.

Mobil cihazlar, bileşenler ve sistemler günlük yaşamda sıklıkla mekanik şoklar ile karşılaşmaktadır. Askeri, donanma ve havacılık ekipmanları genelde ekstrem ortamlarda çalışmaktadır. Bu ekipmanların düşürme, çarpma veya vurma durumlarında maruz kaldığı etkiler, ekipmanın şok edilmesine neden olmaktadır. Bu yüzden özellikle askeri amaçlı kullanılan ürünlerin, zor darbelere dayanacağından emin olmak gerekmektedir. Üretici firmalar, en azından rekabet güçlerini korumak için şok testlerini yaptırmak zorundadır.

Genel olarak şok testlerinde farklı kuruluşlar tarafından yayınlanan birçok standarda ve test yöntemlerine uyulmaktadır. Bu kuruluşlar şunlardır:

 • MIL, Amerika Birleşik Devletleri Askeri Standartları (United States Military Standard)

 • SAE, Otomotiv Mühendisleri Topluluğu (Society of Automotive Engineers)

 • DEF, İngiltere Savunma Standardizasyonu (UK Defence Standardization)

 • JEDEC, Katı Hal Teknoloji Derneği (Solid State Technology Association)

 • IEC, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (International Electrotechnical Commission)

Şok testlerinde esas alınan başlıca standartlar ise şu şekilde sıralanabilir:

 • MIL-STD-810E Askeri standart: Çevre test yöntemleri ve mühendisliği

 • MIL-STD-202G Savunma testi yöntemi bölümü: Elektronik ve elektrik bileşeni parçaları

 • DEF STAN 00-35 Savunma malzemeleri çevresel el kitabı

 • IEC 60068-2 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2: Deney metotları

 • IEC 60601-1 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar

 • IEC 60950 Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik

 • JEDEC 9703 Lehim bağlantı güvenilirliği için mekanik şok testi kuralları

 • JEDEC 22B110A Alt montaj mekanik şok

 • JEDEC 22B104C Mekanik şok

 • EN 60068-2-27:2009 Çevre şartlarına dayanıklılık temel deney metotları - Bölüm 2: Deneyler - Deney Ea ve kılavuz: Mekanik darbe

Tekrarlamak gerekirse, şok testi, ürünlerin yüksek G kuvvetine ve kısa süreli darbeli yüklere dayanıp dayanmadığını belirlemek için yapılmaktadır. G kuvveti, belli bir durumda bir kütleye etki eden hızlanma gücüdür. G kuvveti, yerkürenin yerçekiminden kaynaklanmaktadır. Ürünlerin kırılganlık düzeyini belirlemede şok testi önemli olmaktadır. Özellikle askeri malzemelerin taşınması ve konumlandırılması sırasında ne kadar mukavemet göstereceğini bilmek gerekmektedir. Aynı zamanda bir çarpma, düşürme veya çarpışma durumunda, malzemelerde parçalanan ve dağılan parçaların olup olmayacağını bilmek de önemlidir. Ürünlerin şok testlerinde, bu ürünün dış mekanlarda mı yoksa askeri amaçla mı kulllanılacağı önemli bir faktördür.

Çeşitli şekillerde ortaya çıkan şoklar, malzemelere zarar verebilir, mekanik problemler yaratabilir veya elektrik fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir. Daha tasarım çalışmaları sırasında ürünün maruz kalacağı koşulların belirlenmesi, ileride doğacak hasar ve zararların önlenmesi bakımından işletmelere fayda sağlamaktadır. Bir tasarımın potansiyel ömrü, kullanım amacına uygun olup olmadığını ve kullanım sırasında risk taşıyıp taşımadığını görmek için hızlandırılmış testler kullanılarak simüle edilmektedir. Laboratuvar ortamında stres seviyeleri kademeli olarak arttırılarak yapılan testler, ürünlerin performans sınırlarını göstermektedir.

Şok testleri örneğin, bir ürünün araçta, taşıma koşullarında veya normal kullanımda bir çarpışma durumunda hayatta kalabilmesinin mümkün olup olmadığını doğrulamak için kullanılmaktadır. Bu testleri geçen bir ürün, örneğin yere düşse bile, düzgün çalışacaktır.

Kuruluşumuz test hizmetleri kapsamında şok testi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Test hizmetleri kapsamında verilen şok testi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.