ENDÜSTRİYEL TESTLER

Titreşim Testi

Bugün birçok sektörde çalışanlar titreşime maruz kalmaktadır. Titreşim kaynaklı sağlık problemleri genelde yavaş ilerler. Önceleri basit bir ağrı ile başlar, ancak titreşime maruz kalma durumu devam ettiği takdirde, ağrı ciddi rahatsızlıklara yol açmaya başlar. İleri rahatsızlıkları önlemek bakımından ağrı, ilk fark edilen ve ele alınması gereken bir sağlık problemidir. Titreşim kaynaklı rahatsızlıkların başında “beyaz parmak” gelmektedir. Bu, elde tutulan titreşimli makina veya ekipman kullanan çalışanlar arasında en yaygın görülen rahatsızlıktır.

Titreşimler, kaslarda, tendonlarda, kemiklerde ve eklemlerde deformasyona neden olabilir ve sinir sistemini etkileyebilir. Toplu olarak bu etkiler, el-kol titreşimi sendromu olarak tanımlanmaktadır. Bu durumdan etkilenen çalışanlar genelde şu rahatsızlıkları duymaktadır: soğuğa maruz kaldığı zaman parmaklarda beyazlaşma, parmaklarda karıncalanma ve duyu kaybı, hafif dokunma kaybı, ağrı ve soğuk algınlığı duyusu, kavrama gücü kaybı ve parmak ve bilekte kemik kistleri. Zaman içinde bu rahatsızlıklar artar.

Titreşimlere maruz kalmanın bir başka şekli tüm vücut titreşimidir. Tüm vücut titreşimi, maruziyetten kısa bir süre sonra yorgunluk, mide problemleri, baş ağrısı, denge kaybı ve titreme şeklinde kendini göstermektedir. Belirtiler, birçok insanın uzun bir araba yolculuğundan sonra yaşadıklarına benzer. Birkaç yıl boyunca tüm vücut titreşimine maruz kalmak, vücut duruşu ve postural yorgunluk gibi ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Yapılan birçok araştırmada, tüm vücut titreşimine maruz kalan çalışanlarda performans düşüklüğü gözlenmiştir.

Çalışanların, etkilenmeden önce ne kadar titreşime maruz kalması gerektiği konusunda net bir şey söylemek mümkün değildir. Tüm mesleki maruziyetlerde olduğu gibi, titreşime karşı bireysel hassasiyet de çalışanlar arasında farklıdır. Yine de titreşime maruz kalmanın neden olabileceği sağlık problemlerini şu üç faktörün etkilediği söylenebilir:

  • Olumsuz sağlık etkileri ile sonuçlanmayan titreşime maruz kalma miktarı

  • Titreşimin dozu ve tepki ilişkisi

  • Gizli dönem (yani ilk maruziyet semptomların ortaya çıkmasına kadar geçen süre)

Titreşimin eşik değeri, titreşim riskinin olmadığı seviyedir. Başka bir deyişle, çoğu sağlıklı çalışanın, gün boyunca uyuşukluk, solgunluk veya parmak soğukluğu oluşmadan maruz kalabileceği en yüksek titreşim yoğunluğudur. Çalışanların, titreşime maruz kalmaları yeterince düşük seviyelerde tutulursa, titreşim ile ilgili rahatsızlıkların oluşması muhtemel değildir.

Titreşime maruz kalma yoğunluğu ve süresi arttıkça, bundan etkilenen çalışan sayısı da artmaktadır. Titreşimin dozu ve tepki ilişkisi, sağlık etkileri ile ellere veya vücuda aktarılan toplam titreşim miktarı arasındaki olası bir bağlantıyı gösterir. Maruz kalma yoğunluğuna bağlı olarak, semptomlar belli bir süre sonra ortaya çıkmaya başlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, çalışanların mekanik titreşimlerden etkilenmeleri ile ortaya çıkan sağlık ve güvenlik risklerinden çalışanları korumayı hefe almıştır ve bu konuda maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri açıklanmıştır. İşletmeler, çalışanların sağlık ve güvenlikleri için, çalışma ortamlarında titreşimleri kontrol etmek zorundadır.

Ayrıca titreşim testlerinde dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 5349 Mekanik titreşim - Kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi

  • TS ISO 2631 Mekanik titreşim ve şok - Tüm vücut titreşime maruz kalma değerlendirilmesi

Kuruluşumuz test hizmetleri kapsamında titreşim testi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Test hizmetleri kapsamında verilen titreşim testi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.