ENDÜSTRİYEL TESTLER

Toz ve Kum Testi

Toz ve kum, bugünün askeri araçlarının haberleşme sistemlerini destekleyen hassas elektronik sistemlerin üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Bu sistemleri koruyan dış sağlam dış yüzeyler olmasına rağmen. Bu yüzden toz ve kum testi, savunma sektörü başta olmak üzere farklı sektörlerdeki üreticiler için kalite kontrol sürecinin önemli bir parçası haline gelmiştir.

Gelişmiş laboratuvarlarda, toz ve kum testleri için, büyük ve gelişmiş test odaları kullanılmaktadır. Bu test odalarında farklı standartların gerekliliklerini karşılayacak test ve ölçümler yapılmaktadır. Bir yandan gerçek ortamı simüle edebilmek için toz ve kum partikülleri yüksek hızda savrulurken, bir yandan da yüksek sıcaklıklarda bu testler gerçekleştirilmektedir. Test odaları, yeterli miktarda kirleticinin dolaşıma girmesini sağlayan bir besleme gözüne sahiptir. Ayrıca ölçülen girişlere ilave olarak, herhangi bir zamanda test ortamında doğru toz, kum ve hava karışımının bulunduğunu tespit eden bir elektronik ışın da kullanılmaktadır. Bu şekilde gerçek zamanlı olarak, ürünün istenen süre boyunca zararlı partikül maddelere maruz kalması sağlanmaktadır.

Günümüzde toz ve kum testleri için en büyük pazarlardan biri askeri araçlar ve bireysel sistem bileşenleridir. Özellikle savunma sektörü için gerçekleştirilen bu testlerde MIL-STD-810 standardı gerekliliklerine uyulmaktadır.

MIL STD 810 G (test method 510.5) standardında toz ve kum için farklı test yöntemler belirlenmiştir:

  • Toz, boyu en fazla 150 μm olan partiküllerdir. Bu test süreci malzemenin, açıklıkları tıkayabilen, çatlaklara, yarıklara, yataklara, rulmanlara ve birleşme yerlerine nüfuz edebilen tozun etkilerine karşı koyma kabiliyetini değerlendirmek ve filtrelerin etkinliğini ve direncini belirlemek için uygulanmaktadır.

  • Kum, boyutları 150 ila 850 μm arasında olan partikülllerdir. Bu test süreci malzemenin, aşındırma (erozyon) veya büyük, keskin kenarlı partiküllerin tıkanma etkilerinden dolayı performansı, etkinliği, güvenilirliği ve sürekliliği düşürmeden, hareketli kum koşullarında saklanma ve çalıştırılma yeteneğini değerlendirmek için uygulanmaktadır.

Söz konusu standart, kuru kum veya toz yüklü hava akımlarına maruz kalabilecek tüm mekanik, optik, elektrik, elektronik, elektrokimyasal ve elektromekanik cihazları değerlendirmek için kullanılmaktadır.

Son yıllarda askeri amaçlı sağlamlaştırılmış ürünler, önemli bir satış hedefi haline gelmiştir. Toz ve kuma karşı üstün direnç gösterme yeteneği, kameralar, iletişim ekipmanı ve benzeri malzemeler için önemlidir. Bu malzemelerin çevresel test sonuçları üretici firmaların karar sistemlerinde önemli olmaktadır. Üretici firmalar rekabet edebilmek için MIL-STD-810 standardı ile uyum göstermek zorundadır.

MIL-STD-810 G standardı, Amerikan ordusu tarafından, malzemelerin bulundukları ortamda ve taşınması sırasında çeşitli koşullarda test edilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanacak testler, test edilen malzemenin boyutlarına, niteliklerine ve ağırlıklarına göre farklı olmaktadır. Kısaca bu test yöntemleri, toz ve kuma maruz kalan malzeme, sistem, araç ve bileşenlerin, nasıl performans göstereceğini belirlemeye yöneliktir.

Bu testlerde ayrıca şu standart ve dokümanlardan da yararlanılmaktadır:

  • BS EN 60529 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında)

  • RTCA DO-160 Hava indirme ekipmanları için çevre şartları ve test prosedürleri

  • DEF STAN 00-35 Savunma malzemeleri çevresel el kitabı

Bu standartlar da malzemelerin kullanımı sırasında karşılaşılabilecek çevresel koşulları düzenlemektedir ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki gerçek yaşam koşullarında performansını değerlendirmek için bir temel oluşturmaktadır.

Kuruluşumuz test hizmetleri kapsamında toz ve kum testi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Test hizmetleri kapsamında verilen toz ve kum testi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.