GIDA ANALİZLERİ

Gıda Analizleri

Günümüzdeki gıda terörü denilen, hiçbir denetime ve teste tabi tutulmayan aşırı sağlıksız gıdaların tüketicilere ulaşması durumu, insan sağlığı açısından en önemli sorulardan biridir. Bu nedenle özellikle gıda güvenliği ve gıdaların hertürlü kontrol ve denetim mekanizmasından geçirilmesi her zamankinden daha önemli bir konu olmuştur.

Artan nüfusu beslemek söz konusu olduğundan gıda sektöründe hergün yeni teknikler ve teknolojiler çıkarılmakta, bu da yeni formüllerin oluşturulmasının önünü açmaktadır. Ancak denetimsiz koşullarda uzun ve kısa vadede insan sağlığına nasıl bir etkisi olacağı kontrol edilmeyen gıda ürünleri yaşamın tümünü tehdit etmektedir.

Bu yönde yeri geldikçe yeni yasal düzenlemeler yapılmakta, yeni denetim mekanizmaları kurulmakta ve standartlar oluşturulmaktadır. Ancak alınan bu önlemlerin uygulanması büyük ölçüde laboratuvar çalışmalarının etkinliğine bağlıdır.

Her ne kadar gıda konusundaki analizlerin bir çoğu benzer içerikte olsada, her biri gıdanın yapısına uygun olarak farklılık gösterebilri. Doğal olarak gıda sektöründeki gelişmelere paralel yeni test ve analiz yöntemleri ortaya çıkmakta ve yeni kriterler tespit edilmektedir.

Gıda analiz hizmeti veren laboratuvarlarda, örnek alma, örneklerin analiz için hazırlanması ve analiz edilecek her bir gıda ürünü için örneklemede dikkat edilmesi gereken noktalar büyük bir titizlikte uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra analitik yöntemlerle elde edilen veriler, ilgili standartlar esas alınarak değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır.
Söz konusu laboratuvarlar, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından TS EN ISO/IEC 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esaslarına göre akredite olmaktadır. Bu laboratuvarlar, dünyanın her yerinde geçerli ve genel kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uygun şekilde faaliyet göstermektedir. Ayrıca test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmalarında, yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından çıkarılan standartları esas almaktadır.
Laboratuvarların bu şekilde sistemli ve bilimsel yöntemlerle çalışmakta ve müşterilerine daha güvenilir ve tarafsız bir şekilde hizmet vermektedir. Bu nedenle hazırladıkları raporlar dünyanın her yerinde kabul görmektedir.
Laboratuvarlarda gıda analizleri kapsamında temel olarak şu ana başlıklar altında hizmet verilmektedir:


Fiziksel analizler
Kimyasal analizler
Mikrobiyolojik analizler
GDO analizleri
Tür analizleri
Mikotoksin analizleri
Ambalaj analizleri
Biyotoksin analizleri


Analiz çalışmalarının hepsinin amacı, neticede gıda güvenliğinin ve kalite güvencesinin sağlanmasına yöneliktir. Bu yöndeki çabalar, tüketici ve toplum sağlığını korumak içindir. Bu yüzden laboratuvarların gelişen teknolojiye ayak uydurmaları, deneyimli ve eğitimi bir çalışan kadrosuna sahip olmaları ve güncel bilgi birikimine sahip olmaları gerekmektedir. Laboratuvarların birinci hedefleri tüketiciyi korumak olmalıdır. Laboratuvarların, bu açıdan çok büyük bir sorumlulukları bulunmaktadır.

Gıda ürünlerinin sağlıklı koşullarda üretilip üretilmediği gıda analizleri sonucunda ortaya çıkar. Bu tanımın içeriği çok geniştir. Yetkili laboratuvarda verilen analiz hizmetleri, gıdaların fiziksel analizlerinden gıda alerjen analizlerine, kimyasal analizlerden gıda ile temas eden metaryal analizlerine, gıda mikrobiyolojisi analizlerinden gıda katkı ve kalıntı analizlerine, metal ve mineral analizlerinden, moleküler biyoloji analizlerine, toksin analizlerinden ambalaj analizlerine kadar sayısız test, ölçüm ve analizler, gıda analizleri kapsamına girmektedir.
Gıda analizleri içinde kimyasal ve fiziksel analizler çok önemli bir yer tutmaktadır. Kimyasal analizlerde birtakım kimyasal reaksiyonlar gerçekleştirilmektedir. Fiziksel analizler ise daha çok gıdaların raf ömrü çalışmalarına yardımcı olan analizlerdir.

En önemli konulardan biri olan gıda güvenliği konusu, gıda kaynaklı hastalıklara neden olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenleri önleyecek uygulamalar ile gıdaların işlenmesi, hazırlanması, saklanması, taşınması, depolanması ve tüketiciye sunulması süreçlerini ele alan bir yaklaşımdır. Bütün bu aşamaları kapsayan laboratuvar çalışmaları gıda güvenliğinin en büyük teminatıdır.

WhatsApp