GIDA ANALİZLERİ

Fiziksel Analizler

Günümüzde küresel ısınma ve iklim değişkliği bir tehdit olmaktan çıkmış  ve bir gerçeğe dönüşmüştür. Dünya genelinde tarımsal faaliyetlerde kullanılan tohumlar,gübreler, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve bir sürü yanlış uygulama mevcut soruna eklendiğinde ortaya çok vahim sonuçlar çıkmaktadır. Ve gelinen noktada geriye dönüşün mümkün olmaması söz konusudur.

Tüm bunlara rağmen gelecek 50 sene içerisinde pestisit kullanımının daha da artacağı öngörülmektedir. Çünkü iklim değişikliğinin yol açacağı hava koşulları, tarımsal üretimi daha zorlu hale getirecektir. Diğer yandan ürün verimliliklerinde de düşüş olacak ve mevcut ürünleri korumak başka problemler yaratacaktır.

Tüm bunlar göz önüne alındığında Gıda güvenliği açısından yapılacak fiziksel analizler, önemli ölçüde gıda süreçlerinin izlenmesini ve bazı iyileştirilebilecek alanlar için önlem alınmasını sağlayacaktır. Çevre ve insan sağlığı açısından olası tehlikelerin önüne geçmek için yetkili laboratuvarlarda yapılacak fiziksel analizlerin önemi büyüktür.

Laboratuvarlarda gıda analizleri kapsamında gerçekleştirilen fiziksel analizlerin ayrıntılı listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Fiziksel Analizler
Ağartma kontrol deneyi
Maserasyon tayini
Ağırlık kontrolü (brüt ve net ağırlık, gramaj)
Maya gücü tayini
Askıda katı madde tayini
Meyve ağırlığı oranı tayini
Bin (1000) dane ağırlığı tayini
Okside olmamış parça tayini
Bellier indisi deneyi
Organoleptik analizler (tat, koku, renk, görünüş)
Bulanıklık tayini
Özgül ağırlık tayini (piknometre ile)
Çemen miktarı tayini
pH tayini
Çökebilen katı madde tayini
Pişme durumu tayini
Çözelti rengi ICUMSA tayini
Randıman tayini
Çözünebilme oranı tayini
Refraktometrik rutubet tayini
Çözünmüş oksijen tayini
Renk (Hunter-Lab) tayini
Dolum oranı (%) tayini
Renk analizi
Dondurulmuş etlerde çözünme ile ortaya çıkan su miktarı tayini
Rutubet miktarı tayini (Toluen metodu)
Dondurulmuş sığır yağlarında kesik yüzey tayini
Rutubet tayini (Karl Fischer)
Donma başlangıcı (ıtri bitki) tayini
Rutubet tayini (kuru madde)
Donma noktası tayini
Rutubet ve uçucu madde tayini
Dumanlama noktası tayini
Sedimantasyon analizi
Duyusal analiz (kimyasal analizler hariç) (natürel zeytinyağlarında)
Sınıf özellikleri tayini
Düşme sayısı tayini
Su aktivitesi tayini
Elek, irilik ve boylama tayini
Su ekstraktı tayini
Elektriksel iletkenlik tayini
Su içerisindeki dağılımın tayini
Erime noktası tayini
Suda çözünebilen katı madde (Briks) tayini
Ester sayısı tayini
Suda çözünebilme oranı tayini
Et çekirdek oranı tayini
Suda çözünen kül tayini (toplam küle göre)
Et oranı tespiti
Suda çözünen külde alkalilik tayini (KOH cinsinden)
Etiket ve ambalaj kontrolü
Suda çözünmeyen katı madde tayini
Fermentasyon gücü tayini
Suda çözünmeyen kül tayini (toplam küle göre)
Fiziksel kusur tayini
Suda çözünmeyen madde tayini
Gam analizi
Suda ve asitte çözünmeyen madde miktarı tayini
Hektolitre ağırlığı tayini
Suya geçen madde tayini
Homojenizasyon deneyi
Sülfatlandırılmış kül tayini
İletkenlik külü tayini
Süzme ağırlığı tayini
Kabartma katsayısı tayini
Tane / kg sayısı tayini
Karbonat tayini
temel petek levhanın kalınlık tayini - Bal (kompas)
Katranlı madde tayini (amonyum bicarbonatta)
Toplam çözünmüş katı madde analizi
Kırılma indisi tayini
Toplam toz çay miktarı tayini
Kirlilik analizi
Tortu tayini
Kokuşma testi
Tuzluluk (%) tayini (kullanım sularında)
Kristal rengi tayini (Braunschweig puanı)
Türbidite testi
Kuru meyve ağırlığı oranı tayini
Viskozite tayini
Kuru ve yaş öz tayini (gluten)
Yabancı madde tayini
Kuru veya kurutulmuş meyve veya kaymak oranı tayini
Yağsız kuru madde tayini
Kurutma kaybı tayini
Yoğunluk ve bağıl yoğunluk tayini
Kül ve ham kül tayini
Yumurtada hava boşluğu tayini (her 10 yumurta için)

Analizler
Ağartma Kontrol Deneyi
Ağırlık Kontrolü (Brüt ve Net Ağırlık, Gramaj)
Askıda Katı Madde Tayini
Bellier İndisi Deneyi
Bin (1000) Dane Ağırlığı Tayini
Bulanıklık Tayini
Çemen Miktarı Tayini
Çökebilen Katı Madde Tayini
Çözelti Rengi ICUMSA Tayini
Çözünebilme Oranı Tayini
Çözünmüş Oksijen Tayini
Dolum Oranı (%) Tayini
Dondurulmuş Etlerde Çözünmeyle Ortaya Çıkan Su Miktarı Tayini
Dondurulmuş Sığır Yağlarında Kesik Yüzey Tayini
Donma Başlangıcı (Itri Bitki) Tayini
Donma Noktası Tayini
Dumanlama Noktası Tayini
Düşme Sayısı Tayini
Duyusal Analiz (Kimyasal Analizler Hariç) (Natürel Zeytinyağlarında)
Elek, İrilik ve Boylama Tayini
Elektriksel İletkenlik Tayini
Erime Noktası Tayini
Ester Sayısı Tayini
Et Çekirdek Oranı Tayini
Et Oranı Tespiti
Etiket ve Ambalaj Kontrolü
Fermentasyon Gücü Tayini
Fiziksel Kusur Tayini
Gam Analizi
Hektolitre Ağırlığı Tayini
Homojenizasyon Deneyi
İletkenlik Külü Tayini
Kabartma Katsayısı Tayini
Karbonat Tayini
Katranlı Madde Tayini (Amonyum Bikarbonat)
Kirlilik Analizi
Kırılma İndisi Tayini
Kokuşma Testi
Kristal Rengi Tayini (Braunschweig Puanı)
Kül ve Ham Kül Tayini
Kuru Meyve Ağırlığı Oranı Tayini
Kuru ve Yaş Öz Tayini (Gluten)
Kuru veya Kurutulmuş Meyve veya Kaymak Oranı Tayini
Kurutma Kaybı Tayini
Maserasyon Tayini
Maya Gücü Tayini
Meyve Ağırlığı Oranı Tayini
Okside Olmamış Parça Tayini
Organoleptik Analizler (Tat, Koku, Renk, Görünüş)
Özgül Ağırlık Tayini (Piknometre İle)
pH Tayini
Pişme Durumu Tayini
Randıman Tayini
Refraktometrik Rutubet Tayini
Renk (Hunter-Lab) Tayini
Renk Analizi
Rutubet Miktarı Tayini (Toluen Metodu)
Rutubet Tayini (Karl Fischer)
Rutubet Tayini (Kuru Madde)
Rutubet ve Uçucu Madde Tayini
Sedimantasyon Analizi
Sınıf Özellikleri Tayini
Su Aktivitesi Tayini
Su Ekstraktı Tayini
Su İçerisindeki Dağılımın Tayini
Suda Çözünebilen Katı Madde (Briks) Tayini
Suda Çözünebilme Oranı Tayini
Suda Çözünen Kül Tayini (Toplam Küle Göre)
Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini (KOH Cinsinden)
Suda Çözünmeyen Katı Madde Tayini
Suda Çözünmeyen Kül Tayini (Toplam Küle Göre)
Suda Çözünmeyen Madde Tayini
Suda ve Asitte Çözünmeyen Madde Miktarı Tayini
Sülfatlandırılmış Kül Tayini
Suya Geçen Madde Tayini
Süzme Ağırlığı Tayini
Tane / Kg Sayısı Tayini
Temel Petek Levhanın Kalınlık Tayini - Bal (Kompas)
Toplam Çözünmüş Katı Madde Analizi
Toplam Toz Çay Miktarı Tayini
Tortu Tayini
Türbidite Testi
Tuzluluk (%) Tayini (Kullanım Sularında)
Viskozite Tayini
Yabancı Madde Tayini
Yağsız Kuru Madde Tayini
Yoğunluk / Bağıl Yoğunluk Tayini
Yumurtada Hava Boşluğu Tayini (Her 10 Yumurta İçin)

TESTLER