GIDA ANALİZLERİ

Çözelti Rengi ICUMSA Tayini

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2006 yılında çıkarılan Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ no: 2006/40), şekerlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesini, hazırlanmasını, işlenmesini, korunmasını, depolamasını, taşınmasını ve pazarlanmasını sağlamak için bu ürünlerin özelliklerini açıklamak amacı ile çıkarılmıştır.
Bu tebliğe göre şeker çözeltisi, kristal hale getirilmiş sakarozun suda çözülmesi ile oluşturulan çözeltiye denmektedir. Bu çözelti, invert şeker çözeltisi ve invert şeker şurubuna giren ürün isimleri ile birlikte beyaz ifadesinin kullanılması için belli özellikleri tşaımak zorundadır. Örneğin, şeker çözeltisinin rengi, ICUMSA yöntemine göre göre en fazla 25 IU olmak zorundadır. Ayrıca invert şeker çözeltisi ve invert şeker şurubunun, ICUMSA yöntemine göre iletkenlik kül değeri ağırlık olarak en fazla yüzde 0,1 ve çözelti rengi ise en fazla 25 IU olmak zorundadır.
ICUMSA, Uluslararası Şeker Analizlerinde Tekdüzen Yöntemler Komisyonu anlamına gelen İngilizce
The International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu kuruluş yirmiden fazla ülkede bulunan ulusal şeker analizleri komitelerini biraraya getiren dünya çapında bir kuruluştur. ICUMSA, şeker sektöründe analitik yöntemlerle ilgilenen tek uluslararası kuruluştur.
Gıda analizleri kapsamında yapılan fiziksel analizler arasında çözelti rengi ICUMSA tayini analizleri de bulunmaktadır. Bu analizler akredite olmuş laboratuvarlarda yapılır.
Bu laboratuvarlar, genel olarak kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uyarak bu analizleri yapmaktadır. Bir yandan da bilimsel araştırmaları takip etmekte ve çalışmalarında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara uymaktadır. Çözelti rengi ICUMSA tayini analizleri yapılırken şu standart esas alınmaktadır:
TS 861 Beyaz şeker (sakaroz)
Bu standart, kristal, kesme veya pudra çeklindeki bütün beyaz şekerleri kapsamaktadır. Sadece ham şeker, kahverengi şeker ve bunlara benzer şekerleri kapsamamaktadır.

TESTLER
WhatsApp