GIDA ANALİZLERİ

Dondurulmuş Sığır Yağlarında Kesik Yüzey Tayini

Gıda sektöründe sığır yağı, kızartmalarda, buğulamada ve yemek yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. İçeriğinde potasyum, fosfor, sodyum, doymuş ve doymamış yağ asitleri ve A ve E vitaminleri bulunmaktadır. Ancak sığır yağının kolesterol içeriği oldukça çok yüksektir. Tıbbi amaçlı olarak sığır yağı veya donyağı, yararaların iyileştirilmesi için de kullanılmaktadır.
Teknolojik yönden gelişmiş ülkelerin toplam tarımsal gelirlerinin yarısından fazlası, hayvan ve hayvansal ürünler oluşturmaktadır. Dünya hayvan varlığının yüzde 35’ine sahip olan gelişmiş ülkeler, buna rağmen dünya toplam hayvansal üretiminin yüzde 75’ini ellerinde tutmaktadır. Buna karşılık, dünya hayvan varlığının yüzde 70’ine sahip olan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, dünya toplam hayvansal üretiminin yüzde 25’ini ellerinde tutmaktadır. Hayvansal üretim gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümenin temel itici güçlerinden biridir.
Sığır, kutuplar dışında dünyanın her yerinde yetiştirilebilen bir hayvan türüdür. Oysa ülkemizde sığır yetiştiriciliği gittikçe gerilemektedir. Ülkemizde nüfus artmakta, aynı oranda hayvansal gıda ihtiyacı da artmaktadır. Bir yandan yükselen refah seviyesi da hayvansal üretimin yükselmesini gerektirmektedir.
Sığırların kesilmesi ile elde edilen ürünlerden biri de iç yağlar ve kuyruk yağıdır. Bu hayvansal yağlar, bir yandan yemeklik olarak kullanılmakta bir yandan da bir kısım gıdalara ilave edilerek, özellikle et ürünlerinin temel bileşeni olarak değerlendirilmektedir. Ancak kırsal nüfusun şehirlere göçü ile birlikte beslenme alışkanlıkları değişmeye başlamış ve dengeli beslenme bilinci giderek yerleşmiştir. Diğer taraftan hayvansal yağ tüketiminin kalp ve damar hastalıklarını tetikleyen bir faktör olarak görülmesi de hayvansal yağların gıdalarda kullanılmasını önemli ölçüde düşürmüştür. Yine de ürünlere lezzet verdiği ve maliyetleri düşürüğü için hayvansal yağlar, et ürünleri üretiminde tercih edilmektedir.
Yetkili laboratuvarlarda
dondurulmuş sığır yağlarının kalitesini belirlemek amacı ile, kesik yüzey tayini yapılmaktadır. Analiz sonuçlarının güvenilir ve tarafsız olması açısından laboratuvarlar yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara uymaktadır.

TESTLER
WhatsApp