GIDA ANALİZLERİ

Donma Başlangıcı (Itri Bitki) Tayini

Tıbbi ve aromatik bitkiler, tıp alanında kullanılan ve etken maddesi miktarı ve uçucu yağ kalitesi yüksek standartlara sahip bitkilerdir. Günümüzde bu tür bitkilerin ıslah edilmesi ve yetiştirilme teknikleri konusunda bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir. Laboratuvar ortamlarında, tıbbi ve aromatik bitkilerin uçucu yağ miktarları ve kompozisyonunun tespit edilmesi konusunda yapılan çalışmalar yanında, verim ve kalite çalışmalarının yapıldığı bitkisel yağ çıkarma tesisleri ile ortak çalışmalar da yapılmaktadır.
Yetkili laboratuvarların bir kısmı, ülkemizde ıslah edilen veya ülke dışından getirilen tıbbi ve aromatik bitki çeşitlerinin verim ve kalitelerinin iyileştirilmesi için kültürel işlemler, üretim teknikleri ve bitki fizyolojisi üzerine araştırma programları yürütmektedir.
Bu kapsamda olmak üzere ayrıca farmokognazi ve kozmatoloji ana bilim dallarının talepleri de dikkate alınarak üniversiteler ve özel sektör ile işbirliği yapılmakta ve yeni bitkisel ürün geliştirme çalışmaları başlatılmaktadır.
Bunun yanı sıra aromatik bitkilerin (ıtri bitkilerin), boya bitkileri olarak geliştirilmesi projeleri de sürdürülmektedir. Bu projelerin geliştirilme amacı, ülkemizin toprak ve su kaynakları ile biyoçeşitlilik durumu da esas alınarak, uluslararası pazarların talep ettiği kalite ve özelliklerde aromatik bitkilerin üretimini sağlamak ve uluslararası pazarlarda ülkemizin biyolojik çeşitliliğini avantaja dönüştürmektir.
Özellikle TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlarda, aromalı bikilerin (ıtri bitkilerin) donma başlangıcı tayin analizleri de yapılmaktadır. Analiz sonuçlarının güvenilir ve tarafsız olması açısından laboratuvarlar yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara uymaktadır. Ayrıca bu analiz çalışmalarında dünya genelinde kabul görmüş test yöntemleri ve test kriterleri uygulanmaktadır. Bu şekilde laboratuvarlarda güvenilir ve tarafsız bir şekilde hizmet verilmekte ve yapılan analizler ve düzenlenen raporlar dünyanın her yerinde kabul görmektedir.

TESTLER
WhatsApp