GIDA ANALİZLERİ

Elektriksel İletkenlik Tayini

Esas olarak elektriksel iletkenlik, elektriksel direncin tam tersini ifade etmektedir. Elektriksel iletkenlik tayini analizleri, suyun içinde bulunan çözünmüş bütün iyonların miktarını tespit etmek için yapılmaktadır. İçeriğinde iyon bulunduran su bir iletkendir. Suyun elektriksel iletkenliği, doğal olarak, içinde çözünmüş şekilde bulunan iyonların cinsine, yoğunluğuna, değerlerine ve taşınabilir özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Su ne kadar saf olursa iletkenliği o oranda düşer. Suyun içinde çözünmüş tuz yoğunluğu arttıkça, elektriksel iletkenlikte o oranda artış olur. Bu özelliklerden yararlanılarak, suların elektriksel iletkenliği ölçülmekte ve su içinde çözünmüş toplam tuz miktarı tespit edilmiş olmaktadır.
Doğal suların iletkenlikleri çok düşüktür. İnorganik bileşiklerin elektriksel iletkenlikleri yüksektir, organik bileşikler ise çok düşük akım geçirme özelliğine sahiptir. Su örneğinin ölçülen direnç büyüklüğü, iletkenlik kabı özelliklerine bağlıdır ve bu kaba ait özellikler de mutlaka hesaba katılmalıdır.
Basit bir anlatım ile iletkenlik, bir su örneğinin elektrik taşıyabilme özelliğinin sayısal değeri olmaktadır. Aynı şekilde sulu bir çözeltinin elektrik taşıyabilme özelliğinin sayısal değeri de iletkenlik göstergesidir.
Yetkili laboratuvarlarda yapılan fiziksel analizler kapsamında, elektriksel iletkenlik analizleri de bulunmaktadır. Yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlarda gerçekleştirilen bu analizler yapılırken, sonuçların güvenilir ve tarafsız olması açısından yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır.
Örneğin, bütün su çeşitlerinde elektriksel iletkenlik ölçüm yöntemi için şu standart kullanılmaktadır:
TS 9748 EN 27888 Su kalitesi - Elektriksel iletkenlik tayini
Bunun yanında daha spesifik bir örnek olarak balın elektrik iletkenliğinin tespit edilmesinde de şu standart yöntem kullanılmaktadır:
TS 13366 Bal - Elektrik iletkenliği tayini
Sözü edilen laboratuvarlar, güçlü bir teknolojik altyapıya ve eğitimli ve deneyimli çalışanlara sahiptir.

TESTLER
WhatsApp