GIDA ANALİZLERİ

Erime Noktası Tayini

Sağlıklı ve güvenli gıdalar ile beslenmek bütün dünyada ve ülkemizde tüketicinin en doğal hakkıdır. Gıdaların neden olduğu hastalıklar ve rahatsızlıklar, büyük ölçüde güvenilir olmayan ortamlarda ve hijyenik olmayan yöntemlerle hazırlanan gıdalar yüzünden olmaktadır. Böyle üretilen gıdalarda çok sayıda zararlı mikroorganizmalara, bazı tarımsal ilaç kalıntılarına ve olmaması gereken, taş, toprak, cam gibi fiziksel maddelere rastlanmaktadır. Tüketici şikayetlerinin büyük bir kısmı, gıdalarda karşılaşılan bu yabancı maddelerden yüzünden olmaktadır.
Bu açıdan gıda ürünlerine uygulanan fiziksel testler çok önemli olmaktadır. Bu fiziksel testler arasında özellikle hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağların erime noktası veya kayma noktası analizleridir.
Yetkili laboratuvarlarda yapılan fiziksel analizler kapsamında, margarinlerin erime noktasını tayin etmeye yönelik analizler de bulunmaktadır. Yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlarda gerçekleştirilen bu analizler yapılırken, sonuçların güvenilir ve tarafsız olması açısından yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır.
Örneğin, margarinlerin erime noktasını tayin etmek için şu standartlar esas alınmaktadır:
TS 2812 Bitkisel margarin
Bu standart, bitkisel margarinleri kapsamaktadır.
Bitkisel katı yağların erime noktasını tayin etmeye yöneliktir. Hayvansal margarinleri içermemektedir.
TS EN ISO 6321 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Açık kılcal borularda erime noktası tayini (kayma noktası)
Bu standart, hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağların, yaygın şekilde kayma noktası olarak da bilinen açık kılcal borularda erime noktasının tespit edilmesi için uygulanan iki yöntemi kapsamaktadır. Birinci yöntem, sadece ortam sıcaklığında katı olan ve belirgin bir yapısal form göstermeyen hayvansal ve bitkisel yağlara uygulanmaktadır. İkinci yöntem ise, ortam sıcaklığında katı olan bütün hayvansal ve bitkisel yağlara ve çoklu yapısal form özelliği bilinmeyen yağlara uygulanmaktadır.

TESTLER
WhatsApp