GIDA ANALİZLERİ

Etiket ve Ambalaj Kontrolü

Ambalaj, içinde bulunan gıda ürününü temiz ve güvenilir bir şekilde koruyan ve depolanmasını, saklanmasını ve tüketiciye ürünün bozulmadan ulaşmasını sağlayan malzemedir. Ambalajlar elbette içindeki ürünü koruma fonksiyonu yanında, ürünün albenisini arttırmak ve tüketicinin ilgisini çekmek bakımından da üretici firmalar açısından önemli bir destektir. Bu yüzden ambalaj konusu, önemsenmesi gereken bir konudur.
Bir ürünün ambalajı, ürünün içeriğine gıda katkı maddesi olarak ilave edilen kimyasal ve koruyucu maddelerden çok daha fazla koruyucu özelliktedir. Uygun bir ambalaj, içindeki gıdanın, kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini etkili bir şekilde korumaktadır. Bu yüzden ambalajın, her bir gıda maddesinin özelliklerine uygun şekilde tasarlanmış olması gerekmektedir.
Ayrıca ambalajın, gıdaların nakli, depolanması ve saklanması sırasında olası dış faktörlere karşı, örneğin ısı değişimleri, tozlanma, böceklenme ve darbelere karşı gıdayı koruyabilmesi gerekmektedir. Bu yüzden gıda ürünlerinin ambalajı kesinlikle deforme olmamalıdır.
Gıda ürünlerinin ambalajı üzerinde bir takım etiket bilgilerinin olması gerekmektedir. Bu bilgilerin neler olacağı ilgili yasal düzenlemelerde yer almaktadır. Gıda etiketlerinde, bulunması gereken zorunlu bilgiler yanında, üretici firmanın tercihine göre başka ilave bilgiler de yer alabilir. Bu bilgilerin başında günlük karşılama miktarı gelir. Bu bilgiler, bir kişinin günlük olarak alması gereken protein, karbonhidrat, enerji, yağ, mineral ve vitamin miktarına bağlı olarak, bu ürünün bu miktarları karşılama oranıdır. Türk Gıda Kodeksi’nde bu bilgilerin açıklanması için belli kural ve hükümler bulunmaktadır.
Etiket ve ambalaj kontrolü işlemleri, yetkili laboratuvarlarda fiziksel analizler kapsamında yapılmaktadır. Bu analizler sırasında, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmakta, genel kabul gören test yöntemleri ve test kriterleri uygulanmakta ve bu şekilde güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir.

TESTLER
WhatsApp