GIDA ANALİZLERİ

Fiziksel Kusur Tayini

Özellikle tahıl ürünlerinde, fiziksel analiz kapsamında gerçekleştirilen ve tahıl ürünlerinin fiziksel kusurlu olup olmadıklarını, kusur varsa ne boyutta olduklarını ortaya koyan çok sayıda analiz çeşidi bulunmaktadır.
Bu kapsamda yapılan analizlerin belli başlı olanları şu şekilde sıralanabilir:
Az gelişmiş cılız dane
İçi boş tane
Buruşuk tane
Bozuk tane
Hasarlı veya tebeşirleşmiş tane
Kırık tane
Kabuğu soyulmamış tane
Beyaz tane
Kırmızı çizgili tane
Kızıl tane
Mandık ve kırmızı dane
Kömürleşmiş tane
Tane büyüklüğü
Bakliyatta yabancı madde
Farklı türden taneler
Kalbur altı ve kırık tane
Böcekbaşı muayenesi
Böcek yeniği, ölü böcek ve diğer parazitler ve böcek araması
Hububatta camsılık analizi
Örneğin, camsılık, ekmeklik ve makarnalık buğdayın kalitesini belirleyen önemli faktörler arasında bulunmaktadır. Hububatta camsılık, protein oranının ölçüsüdür ve bir kalite faktörü olarak kabul edilir. Camsılık, makarnalık buğdaylarda protein oranının, ekmeklik buğdaylarda ise un özünün ve ekmek veriminin bir göstergesidir.
Fiziksel kusur analiz çalışmaları, yetkili laboratuvarlarda fiziksel analizler kapsamında yapılmaktadır. Bu analizler sırasında, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır. Aynı zamanda genel kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uyulmakta ve bu şekilde güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir.
Bu analizler sırasında dikkate alınan standartlardan birkaçı şunlardır:
TS 2974 Buğday
TS 2283 İrmik
TS 2284 Bulgur
TS 4078 Arpa
Özürlü dane sayısı ve oranı ya da makarnalık buğdayda sert yapı (camsılık) veya dönmeli dane miktarı tayini dahil, yukarıda kusur olarak sayılan bütün fiziksel analizler, bu standartlar ve ilgili hububat standardında yer alan kriterler ve özellikler esas alınarak gerçekleştirilmektedir.
Sözü edilen laboratuvarlar, güvenilir ve tarafsız sonuçlar almak için, güçlü bir teknolojik altyapıya sahiptir.

TESTLER
WhatsApp