GIDA ANALİZLERİ

Kül ve Ham Kül Tayini

Hayvansal üretimde kaliteli yem kullanmak her zaman önemlidir. Yemin kalitesini belirlemek için de ham kül analizleri yapılmaktadır. Bilhassa karma yemler belli standartlara uygun şekilde üretilmelidir. Bunu sağlamak için yem üretim ve satış yerlerinden örnek alınarak denetim yapılması, piyasaya hileli yemlerin sürülmesine engel olmak açısından önemlidir.
Ham kül tayini çalışmaları, yemlerdeki inorganik madde miktarını tespit etmek için yapılmaktadır. Analizler sırasında, darası alınmış porselen kaba konulan yem örneği, 550-650 derece arasında 4-5 saat süre ile kül fırınında yakılır. Kap fırından çıkarıldıktan sonra soğutulur ve tartılır. Elde edilen veriler bir takım matematiksel formüllere konularak hesaplama yapılır.
Yetkili laboratuvarlarda gerçekleştirilen ham kül tayini çalışmaları, hayvansal üretimde kaliteli yem kullanılması bakımından önemlidir.
Yemlerin kalitesini tespit etmek için yapılan ham kül tayini ya da yüzde 10’luk hidroklorik asit çözeltisinde çözünmeyen kül tayini önem taşımaktadır. Ham kül tayini ile aynı zamanda yemlerin nem içeriği de standartlara uygunluk açısından kontrol edilmektedir.
Yemlerin kalitesini belirlemek ve besin içeriklerini tespit etmek için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan biri olan Weende analiz yöntemine göre yemlerin bileşiminde olması gereken maddeler şunlardır: su, ham kül, ham protein, ham selüloz, ham yağ ve nitrojensiz öz maddeler.
Ham kül miktarı tayin edilirken, yem numunesi eter, kloroform, benzen veya toluen gibi organik çözücüler kullanılarak ekstrakte edilmektedir.
Hayvansal yemlerde kül ve ham kül miktarını tayin etmeye yönelik analizler, yetkili laboratuvarlarda fiziksel analizler kapsamında yapılmaktadır. Bu analizler sırasında, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır. Aynı zamanda genel kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uyulmakta ve bu şekilde güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir.

TESTLER
WhatsApp